Decennialange samenwerking

Al van voor de fusie van de drie ziekenhuizen tot Jan Yperman Ziekenhuis in 1998 werd er nauw samengewerkt met het St. Janshospitaal in Wervik, dat 24 Sp-bedden telt (Sp staat voor speciale zorgen). In 1996 werd die samenwerking bezegeld in een associatieovereenkomst. Door de kleinschaligheid van de Sp-dienst was een verdere rendabele uitbating minder evident. Bovendien kwam de erkenning van de dienst in het gedrang doordat de dienst aan dezelfde ziekenhuisnormen als de 'grote' ziekenhuizen moest voldoen.

Uitbating door Jan Yperman sinds 2013

Om de service aan de Wervikse bevolking verder te behouden, werd een akkoord gesloten om de 24 Sp-bedden van het St. Janshospitaal over te nemen. De uitbating door het Jan Yperman Ziekenhuis ging van start op 1 januari 2013.

De overname bracht geen grote veranderingen met zich mee. De service bleef hetzelfde: patiënten die een langere revalidatieperiode nodig hebben, worden behandeld door hetzelfde team van verpleegkundigen, paramedici en verzorgend personeel. De medische equipe bestaat uit een geriater en twee revalidatieartsen. Huisartsen Koen Vercaemer en Emmy Vanneste verzekeren er de permanentie.

Reva roelbank

Artsen

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn