hoofdverpleegkundige Sp Locomotorische Revalidatie

Het Jan Yperman Ziekenhuis is met meer dan 1350 medewerkers, 140 artsen en 532 bedden modern, jong en dynamisch. Een ziekenhuis waar de patiënt centraal staat en waar zeer veel aandacht aan kwalitatief hoogstaande geneeskunde wordt besteed.

Functie-inhoud

Op de afdeling Sp Locomotorische Revalidatie (Sp LOC 1) worden – na een letsel of ingreep aan het bewegingsstelsel of na een zenuwletsel – patiënten met intensieve revalidatie geholpen.
Goede zorg is teamwerk. Als verpleegkundige en hoofdverpleegkundige op de revalidatieafdeling speel je een bepalende rol in de patiëntenzorg. Je werkt nauw samen met artsen, paramedici en je andere collega’s. Ook met de omgeving, zoals familieleden, van patiënten. Samen krijg je meer voor elkaar.

De afdeling beschikt over 21 bedden en bestaat uit een team van 2 revalidatieartsen, 18 verpleegkundigen en zorgkundigen en een logistiek medewerker. In het kader van zwangerschap zijn we op zoek naar een vervanging van de hoofdverpleegkundige.
Functie-inhoud:
Als hoofdverpleegkundige van afdeling Sp Locomotorische Revalidatie (Sp LOC 1) verzeker je het goed functioneren van de eenheid om de kwaliteit van de zorgverlening te optimaliseren. Dit doe je in nauwe samenwerking met een multidisciplinair team, gespecialiseerd in de revalidatie van patiënten.
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de afdeling. Je zorgt voor het plannen, coördineren en opvolgen van de patiëntenzorg. Je coacht de verpleegkundigen op kennis, inzicht en vaardigheden en een juiste basishouding ten opzichte van patiënten, collega’s en andere disciplines. Je implementeert de gewenste veranderingen op de afdeling.
Meer specifiek:
• Je geeft leiding aan de medewerkers, zoals het opstellen van de werkverdeling en personeelsplanning en aanpassen van de opgestelde planningen aan de behoeften van de eenheid om in de continuïteit van de zorgverlening te voorzien, sturen en motiveren door het maken van duidelijke afspraken en uitzetten van praktische regels, hen begeleiden, detecteren van hun opleidingsbehoeften en voeren van ontwikkelingsgesprekken, bespreken met de medewerkers van o.a. de toestand van de patiënten en eventuele problemen.
• Je organiseert de eenheid zoals het organiseren en controleren van de verpleegkundige activiteiten, toelichten van de beslissingen van de directie en deze implementeren, voeren van de administratie, overleggen en uitwisselen van informatie met de andere diensten en medewerkers voor de coördinatie van de activiteiten, oplossen van de problemen i.v.m. het functioneren, instaan voor het opstellen van de zorgplannen, aansturen van het verpleegkundig overleg binnen de eenheid
• Je optimaliseert de dienstverlening aan de patiënten, zoals het zoeken naar mogelijkheden om de efficiëntie van de eenheid te verhogen, formuleren van verbeteringsvoorstellen aan de directie, bespreken van klachten met de patiënten en hun naasten, deelnemen aan stafvergaderingen en diverse interdisciplinaire of eenheid overschrijdende overlegorganen om de verzorging en de samenwerking te verbeteren.
• Je voert verpleegkundige taken uit, zoals het instaan voor de opname en het ontslag van de patiënten, informeren van de patiënten en hun naasten m.b.t. de verzorging en de behandeling en hen steunen in moeilijke situaties, begeleiden van de arts bij de patiëntenronde en geven van bijkomende uitleg over de patiënten, erop toezien dat de patiëntendossiers actueel zijn.
Kortom, je leidt een team van verpleegkundigen, in nauwe samenwerking met de artsen, paramedici en medewerkers van het Administratief en Bedrijfskundig Departement (IT, Keuken, Schoonmaak, Technische Dienst).

Functieprofiel

• Je bent bachelor in de Verpleegkunde met kaderopleiding of master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde.
• Je ervaring van 5 jaar als verpleegkundige in een ziekenhuis kunnen we alleen maar aanbevelen.
• Je ziet een verdiepende ervaring in een leidinggevende functie als toegevoegde waarde voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
• Je beschikt over leidinggevende, motiverende en organisatorische vaardigheden gericht op ondersteunen en samenwerken.
• Je werkt proactief mee aan de optimalisatie van het zorgbeleid.
• Je beschikt over een grote portie aan integriteit en inlevingsvermogen en bezit de kunst van het luisteren naar patiënt, familie, collega’s.
• Je combineert je gedegen algemene beroepskennis met grote aandacht voor de patiënten doelgroep.
• Je kan met de specifieke informaticatoepassingen werken. Kennis van KWS is een meerwaarde of bent hierin een vlotte leerling.
• Je bent een open, respectvolle, integere persoonlijkheid. Klantvriendelijkheid zit je in het bloed.
• Je denkt niet in problemen, wel in oplossingen, uitdagingen en in termen van resultaten.
• Je kan georganiseerd en accuraat handelen en daarbij je zaken terdege afwerken.
• Je fungeert als voorbeeld voor kwaliteitsgerichtheid en professionaliteit.
• Je zoekt actief naar mogelijkheden voor het vergroten van de eigen deskundigheid en verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Wij bieden je

• Een contract van onbepaalde duur, waarin zich de vervanging zwangerschap van februari tot half oktober 2024 situeert. Of opname in de werfreserve.
• Een voltijdse betrekking.
• Na deze ervaring bekijken we samen waar verder een vervolg kan worden gemaakt, op basis van jouw interesse en de zich voordoende noden. Voor de interne medewerker behoort een terugkeer naar de vertrouwde afdeling tot de mogelijkheden.
• Een vast uurrooster in de week, met shiften van 8u30 tot 17u.
• Een werkregime zonder weekendwerk.
• Verloning volgens IFIC-categorie 17, code 6120.
• Verlofregeling: 24 verlofdagen voor een voltijdse tewerkstelling (pro rata jobtime).
• 40 uur werken in een 38 urenweekstelsel, wat in 12 extra compensatiedagen op jaarbasis resulteert.
• On-the-job inwerking.
• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, personeelstarief in eigen bedrijfsrestaurant, toegang tot Benefits@work, Bringme box.
• Tussenkomst woon-werkverkeer (o.a. fietsvergoeding).
• Kinderopvang in de paas-, zomer- en kerstvakantie.

Jobtype

Bediende

Contracttype

Onbepaalde duur

Werkregime

Voltijds

Solliciteren kan tot 03/12/2023

Meer info via:
Justine Wybaillie, verpleegkundige-diensthoofd: 057 35 70 65.

Eddy Delporte, directeur verpleging: 057 35 70 11.Veel succes!

Solliciteer hier online
NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn