nachtverpleegkundige - clusterwaak - Mobiele Nacht

Omschrijving

Als algemeen verpleegkundige of clusterwaak in de Mobiele Nacht verleen je integrale zorg (verpleegkundig en psychosociaal) aan een toegewezen groep patiënten om hun gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen en hun autonomie te bevorderen.

Meer specifiek:
• Je voert verpleegtechnische handelingen uit volgens of zonder medisch voorschrift, evenals medische handelingen toevertrouwd door een arts.
• Je observeert, identificeert en stelt de gezondheidstoestand van de toegewezen patiënten vast, je anticipeert op crisissituaties en neemt in noodgevallen de nodige maatregelen op eigen initiatief, in afwachting van de arts.
• Je houdt toezicht op en evalueert de parameters en past, volgens voorschriften van de arts, de medische apparatuur aan op basis van de evoluties van deze parameters.
• Je bereidt, volgens het medisch voorschrift, de medicatie voor, verifieert ze, dient ze toe en volgt de effecten ervan op.
• Je assisteert de arts bij de uitvoering van bepaalde specifieke technische handelingen.
• Je begeleidt de arts bij de patiëntenronde en contacteert bij vragen de betrokkenen.
• Je voert verzorgende taken uit, zoals het helpen van de patiënten bij de dagelijkse lichaamsverzorging en –hygiëne (wassen zo nodig), waken over het algemeen comfort, helpen bij het eten en drinken, begeleiden bij transfers naar andere diensten.
• Je draagt mee zorg over de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening, zoals het doorgeven van de nodige informatie over de patiënten aan de vaste waak om de continuïteit van de verzorging te verzekeren, toepassen van de afspraken van multidisciplinaire vergaderingen.
• Je informeert en ondersteunt de patiënten en hun naasten, zoals het verzorgen van het onthaal van de nieuwe patiënten, uitvoeren van een verpleegkundige anamnese en noteren van de gegevens, geven van uitleg omtrent hun gezondheidstoestand en hen geruststellen, stimuleren van de zelfredzaamheid en voorbereiden op het ontslag, luisteren naar de beslommeringen, begeleiden en ondersteunen in moeilijke emotionele momenten (zoals stervensbegeleiding, hevige pijn).
• Je voert administratieve patiëntgebonden taken uit, zoals het registreren van de gegevens en de uitgevoerde verpleegkundige handelingen (bv. de VG-MZG), invullen van diverse formulieren en documenten (bv. i.v.m. opname en ontslag, medische onderzoeken), rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, over de gezondheidstoestand, actueel houden van het verpleegkundig dossier.
• Je helpt bij de uitvoering van de huishoudelijke taken, zoals het klaarzetten en verdelen van maaltijden en opmaken van bedden.
• Je waakt over de correcte werking van technische apparatuur eigen aan de afdeling.

Profiel

• Je bent bachelor (A1) of gegradueerde (A2) in de Verpleegkunde.
• Je hebt praktische kennis van zowel medische materialen als de pathologieën van de betreffende afdelingen en van verpleegkundige of preventietechnieken vereist voor de opname van patiënten.
• Je kan met de specifieke informaticatoepassingen werken of bent hierin een vlotte leerling.
• Je bent een open, respectvolle, integere persoonlijkheid. Klantvriendelijkheid zit je in het bloed.
• Je denkt niet in problemen, wel in oplossingen en uitdagingen.
• Je vindt vlot je weg in een dynamisch team.
• Je hebt geen problemen om de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen.
• Je kan georganiseerd en accuraat handelen en daarbij je zaken terdege afwerken.
• Je fungeert als voorbeeld voor kwaliteitsgerichtheid en professionaliteit.
• Je zoekt actief naar mogelijkheden voor het vergroten van de eigen deskundigheid en verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Aanbod

• Een contract van onbepaalde duur. Of opname in de werfreserve.
• Een half-, deel- tot voltijdse betrekking.
• Nachtdienst in een vast regime, met shift van 21u tot 07u.
• 1 weekend op 2 werken voor deel- en vol-, 1 weekend op 4 voor halftijdsen. in het oneven weekend.
• Verloning volgens IFIC-categorie 14 of 14b, code 6170.
• Verlofregeling: 24 verlofdagen voor een voltijdse tewerkstelling (pro rata jobtime).
• On-the-job inwerking.
• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, verminderde tarieven in eigen bedrijfsrestaurant, toegang tot Benefits@work, Bringme box.
• Tussenkomst woon-werkverkeer (o.a. fietsvergoeding).

Type job

Bediende

Type contract

Onbepaalde duur

Werkregime

Voltijds, Deeltijds, Halftijds

Solliciteren kan tot 30/06/2023

Meer info via:
Justine Wybaillie, verpleegkundige-diensthoofd: 057 35 70 65.Veel succes!

Solliciteer hier online
NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn