verpleegkundige Pediatrie en Algemene Verpleegeenheid

Omschrijving

Als kinderverpleegkundige verleen je integrale zorg (verpleegkundig en psychosociaal) aan patiënten in zowel een algemene als pediatrische afdeling om hun gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen en hun autonomie te bevorderen.
Meer specifiek:
• Je voert verpleegtechnische handelingen uit volgens of zonder medisch voorschrift, evenals medische handelingen toevertrouwd door een arts.
• Je observeert, identificeert en stelt de gezondheidstoestand van de patiënten vast, detecteert eventuele veranderingen, anticipeert op crisissituaties en neemt, in noodgevallen, op eigen initiatief de nodige maatregelen in afwachting van de arts.
• Je houdt toezicht op en evalueert de diverse parameters en past, in opdracht van de arts, de medische apparatuur aan op basis van de evoluties van deze parameters.
• Je bereidt, volgens het medisch voorschrift, de medicatie voor, verifieert ze, rekening houdend met o.a. de leeftijd en het gewicht, dient ze toe en volgt de effecten ervan op.
• Je assisteert artsen bij specifieke technische handelingen.
• Je begeleidt de arts bij de patiëntenronde en contacteert bij vragen de betrokkenen.
• Je voert verzorgende taken uit, zoals het helpen van de patiënten bij de dagelijkse lichaamsverzorging en –hygiëne, bewaken van het algemeen comfort, voorzien van aangepaste voeding (bv. melkflessen bereiden), helpen bij het eten en drinken, voorbereiden op ingrepen (bv. nuchter houden, lichaamshygiëne), begeleiden bij transfers naar andere diensten.
• Je draagt mee zorg over de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening, zoals doorgeven aan de collega’s van de nodige informatie, informeren van de behandelende arts over de gezondheidstoestand en overleggen met arts en zorgverleners rond de aangewezen behandeling, gemaakte beslissingen vanuit multidisciplinaire vergaderingen toepassen.
• Je informeert, ondersteunt en begeleidt op pedagogisch vlak de patiënten en hun ouders, zoals het onthalen van de nieuwe patiënten, uitvoeren van een verpleegkundige anamnese, geven van uitleg omtrent hun gezondheidstoestand en hen regelmatig op de hoogte houden (bv. telefonisch) over het verloop van de behandelingen of de medisch-technische onderzoeken om hun medewerking te bekomen en de onderzoeken of behandelingen op een optimale wijze uit te voeren, begeleiden en ondersteunen in moeilijke of emotionele momenten (zoals bij de uitvoering van specifieke technische handelingen, hevige pijn), ondersteunen om zoveel mogelijk de continuïteit te verzekeren in het sociaal en dagelijkse leven (bv. behoud van dagelijks ritme) en tussenkomen indien nodig (bv. weigering om op te staan, te eten), betrekken van de ouders in de verzorging en hen hier uitleg over geven (bv. hygiëne, preventie, voeding).
• Je voert administratieve patiëntgebonden taken uit, zoals het registreren van de gegevens en de verstrekte verpleegkundige handelingen (bv. de VG-MZG), invullen van diverse formulieren en documenten (bv. i.v.m. opname en ontslag, medische onderzoeken), rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, over de gezondheidstoestand, actueel houden van het verpleegkundig dossier.
• Je deelt de expertise als gespecialiseerde verpleegkundige in pediatrie met niet-gespecialiseerde verpleegkundigen.

Profiel

• Je bent bachelor in de Verpleegkunde.
• Je hebt praktische kennis van pediatrische ziektebeelden en medische materialen.
• Je kan met de specifieke informaticatoepassingen werken. Kennis van KWS is een meerwaarde of bent hierin een vlotte leerling.
• Je bent een open, respectvolle, integere persoonlijkheid. Klantvriendelijkheid zit je in het bloed.
• Je denkt niet in problemen, wel in oplossingen en uitdagingen.
• Je kan georganiseerd en accuraat handelen en daarbij je zaken terdege afwerken.
• Je fungeert als voorbeeld voor kwaliteitsgerichtheid en professionaliteit.
• Je zoekt actief naar mogelijkheden voor het vergroten van de eigen deskundigheid en verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Aanbod

• Een contract van onbepaalde duur. Of opname in de werfreserve.
• Een half-, deel- tot voltijdse betrekking.
• Een wisselend uurrooster met shiften tussen 6u30 en 21u30.
• 1 weekend op 2 werken. Halftijdsen volgens werkschema van betreffende afdeling.
• Een planning met onderscheid tussen winter en zomer: in de winter werk je op Pediatrie, om er in de zomer een vervolg op een Algemene Verpleegeenheid op te maken. Rekening houdend met je voorkeur voor een C-, D- of G-afdeling.
• Verloning volgens IFIC-categorie 14, code 6186.
• Verlofregeling: 24 verlofdagen voor een voltijdse tewerkstelling (pro rata jobtime).
• Ingeval van voltijds: 40 uur werken in een 38 urenweekstelsel, wat in 12 extra compensatiedagen op jaarbasis resulteert.
• On-the-job inwerking.
• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, personeelstarief in eigen bedrijfsrestaurant, toegang tot Benefits@work, Bringme box.
• Tussenkomst woon-werkverkeer (o.a. fietsvergoeding).

Type job

Bediende

Type contract

Onbepaalde duur

Werkregime

Voltijds, Deeltijds, Halftijds

Solliciteren kan tot 11/06/2023

Meer info via:
Sofie Verschoore, verpleegkundige-diensthoofd: 057 35 70 58.

Veel succes!

Solliciteer hier online
NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn