vroedvrouw - Mobiele Equipe Moeder en Kind

Omschrijving

Als vroedvrouw van de Mobiele Equipe cluster Moeder en Kind verleen je integrale zorg (verpleeg- en vroedkundig en psychosociaal) aan een toegewezen groep patiënten binnen Materniteit, Neonatologie en Pediatrie om de postpartumperiode optimaal te laten verlopen, hun gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen en hun autonomie te bevorderen.
Meer specifiek:
• Je voert verpleegtechnische en/of vroedkundige handelingen uit volgens of zonder medisch voorschrift, evenals medische handelingen toevertrouwd door een arts.
• Je observeert, identificeert en stelt de gezondheidstoestand van het toegewezen kind, de baby en/of moeder vast, anticipeert op crisissituaties en neemt in noodgevallen de nodige maatregelen op eigen initiatief, in afwachting van de arts.
• Je houdt toezicht op en evalueert de parameters en past, volgens voorschriften van de arts, de medische apparatuur aan op basis van de evoluties van deze parameters.
• Je bereidt volgens het medisch voorschrift de medicatie voor, verifieert ze, dient ze toe en volgt de effecten ervan op.
• Je assisteert de arts bij bepaalde specifieke technische handelingen.
• Je draagt mee zorg voor de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening, zoals het doorgeven van de nodige informatie over de patiënten op de patiëntoverdracht om de continuïteit van de verzorging te verzekeren, informeren van de behandelende arts over de gezondheidstoestand van het kind, baby en ouders, deelnemen aan multidisciplinaire vergaderingen en de afspraken toepassen.
• Je ondersteunt het kind, baby en ouders in hun individuele behoeften.
• Je verzekert de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding bij het kind, baby, ouders en familie.
• Je voert patiëntgebonden administratieve taken uit, zoals het registreren van de gegevens en uitgevoerde verpleeg-/vroedkundige handelingen (bv. VG-MZG), invullen van diverse formulieren (bv. opname en ontslag, medische onderzoeken), rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, over de gezondheidstoestand van de patiënten, actueel houden van het verpleegkundig dossier.
• Je helpt bij de uitvoering van huishoudelijke taken, zoals het klaarzetten en verdelen van maaltijden en het opmaken van bedden
• Je waakt over de correcte werking van technische apparatuur eigen aan de afdeling.

Profiel

• Je bent bachelor in zowel de Verpleeg- als Vroedkunde. Indien je in 2018 of vroeger bent afgestudeerd, volstaat het diploma van bachelor in de Vroedkunde.
• Het dragen van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in pediatrie en neonatologie, kunnen we alleen maar aanbevelen.
• Je ervaring op Materniteit of Pediatrie biedt toegevoegde waarde. Je bent bereid om op beide diensten in te werken.
• Inwerken op een algemene verpleegeenheid vormt evenmin een obstakel.
• Je hebt praktische kennis van medische materialen.
• Je bent technisch onderlegd in de courante MS-informaticatoepassingen. Kennis van Oazis en KWS is een meerwaarde of je bent hierin een vlotte leerling.
• Je bent een open, respectvolle, integere persoonlijkheid. Klantvriendelijkheid zit je in het bloed.
• Je denkt niet in problemen, wel in oplossingen en uitdagingen.
• Je hebt er geen problemen mee om de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen.
• Je kan georganiseerd en accuraat handelen en daarbij je zaken terdege afwerken.
• Je fungeert als voorbeeld voor kwaliteitsgerichtheid en professionaliteit.
• Je zoekt actief naar mogelijkheden voor het vergroten van de eigen deskundigheid en verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling.
• Je houdt van een uitgebreid netwerk van collega’s.
• Je bent bereid om in een beurtrolsysteem met vroeg- en laatdiensten te werken. Beperkt – tot eventueel geen – weekendwerk. Geen nachtwerk.

  • Je beschikt over een RIZIV-nummer of voorziet het aan te vragen.

Aanbod

• Een contract van onbepaalde duur. Of opname in de werfreserve.
• Een deel- tot voltijdse betrekking.
• Een wisselend uurrooster met shiften tussen 6u30 en 21u30.
• Verloning volgens IFIC-categorie 14 code 6186, plus categorie 15 code 6171.
• Verlofregeling: 24 verlofdagen voor een voltijdse tewerkstelling (deeltijdsen pro rata jobtime).
• Ingeval van voltijds: 40 uur werken in een 38 urenweekstelsel, wat in 12 extra compensatiedagen op jaarbasis resulteert.
• On-the-job inwerking.
• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, personeelstarief in eigen bedrijfsrestaurant, toegang tot Benefits@work, Bringme box.
• Tussenkomst woon-werkverkeer (o.a. fietsvergoeding).

Type job

Bediende

Type contract

Onbepaalde duur

Werkregime

Voltijds, Deeltijds

Solliciteren kan tot 31/05/2023

Meer info via:
Justine Wybaillie, verpleegkundige-diensthoofd, tel. 057 35 70 65.

Veel succes!

Solliciteer hier online
NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn