Disclaimer

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Aansprakelijkheid

De vzw Jan Yperman Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade.

Voor links naar websites of naar webpagina's van derden, waarover de vzw Jan Yperman Ziekenhuis geen zeggenschap heeft wat betreft de inhoud of andere kenmerken, is de vzw Jan Yperman Ziekenhuis in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is zuiver informatief, indicatief, niet gericht aan individuele personen en kan geenszins een diagnose en/of therapie door een arts vervangen.

De informatie op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. JYZ kan deze informatie steeds zonder voorafgaandelijke aankondiging wijzigen of verwijderen.

Intellectuele rechten

Alle teksten, foto's of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht of een andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de rechthebbenden.

Privacy

Het Jan Yperman Ziekenhuis verzamelt via haar website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt voor de door u gevraagde diensten of informatie. Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan derden.

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Het is echter mogelijk dat u als gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd, zodat bepaalde diensten kunnen worden aangeboden (bv. inschrijven op de nieuwsbrief, een afspraak maken … ). Uw persoonsgegevens worden steeds met de nodige zorg en conform de nationale en internationale privacywetgeving behandeld.

Een overzicht van uw rechten in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitoefening ervan vindt u in het privacyreglement voor patiënten.

Cookies

Lees hier meer over het cookiebeleid voor deze website.

Laatst gewijzigd op 23 december 2022

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn