Privacy

In overeenstemming met de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens hebben wij een privacyreglement opgesteld voor de patiënt. Dit privacyreglement geeft een overzicht van uw rechten en plichten wanneer we spreken over de 'verwerking van uw persoonsgegevens'.

Info: DPO Jan Yperman Ziekenhuis, 13 september 2022

Informatieveiligheid

Het Jan Yperman Ziekenhuis is zich ervan bewust dat er heel veel privacygevoelige informatie aanwezig is in de zorginstelling. Er wordt dan ook extra aandacht besteed aan de beveiliging van die informatie. Sinds 31 oktober 2022 heeft ons ziekenhuis het ISO27001-certificaat behaald, een internationale standaard voor informatieveiligheid. Het certificaat is van toepassing voor volgende scope: “het borgen van de confidentialiteit, beschikbaarheid en integriteit van de gegevens van patiënten, nodig voor het diagnosticeren, behandelen en verzorgen, alsook de persoonlijke gegevens van medewerkers en bezoekers”

IMG 7101

Managementsysteem Certificatie IS027001

Laatst gewijzigd op 23 december 2022

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn