Alles over je consultatie

Op consultatie bij één van onze artsen? Volg dan de onderstaande stappen.

Hoe maak je een afspraak?

Voor een raadpleging, onderzoek of ingreep dien je steeds vooraf een afspraak te maken.

Contacteer daarvoor het secretariaat van de gewenste medische dienst of arts.

SMS-herinnering

Als wij over jouw gsm-nummer beschikken, dan word je bij bepaalde ingrepen en consultaties vooraf nog even herinnerd aan je afspraak.

Je afspraak annuleren

Indien je niet (op tijd) op je afspraak kan geraken, gelieve tijdig contact op te nemen met het secretariaat van de medische dienst om je afspraak te annuleren en/of te verplaatsen.

Wat breng je mee?

Informatie voor de arts

 • (Lijst van) medicatie die je neemt
 • Medische documenten zoals brief van je huisarts, radiografieën, bloedresultaten ...

Documenten voor inschrijving

 • Je identiteitskaart
 • Bij arbeidsongeschiktheid: een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds

Welke informatie hebben wij van jou nodig voor inschrijving?

 • Je telefoon- of gsm-nummer
 • Je e-mailadres
 • Naam, adres en telefoonnummer van je huisarts
 • Bij een arbeidsongeval:
  • datum van arbeidsongeval
  • naam en adres van werkgever
  • naam en adres van de verzekeringsinstelling van jouw werkgever

Hoe meld je je aan bij de inschrijfzuil?

Onthaal W2 A9443

STAP 1

Voor je consultatie meld je je steeds aan met je identiteitskaart via de kiosken in de inkomhal. Je vindt ze naast de inschrijvingsloketten.

INSERTCARD

STAP 2

Aanmelden doe je door je identiteitskaart in te geven in één van de kiosken of door de ISI+ kaart te scannen aan één van de kiosken.
Heb je geen identiteitskaart? Klik hier.

TAKECARDOK

STAP 3

Haal je identiteitskaart uit de kiosk.

SHWPATIENT

STAP 4

Op het scherm verschijnen jouw contactgegevens. Controleer zeker of deze gegevens correct zijn. Zijn de gegevens correct? Klik dan op 'ja'. Zijn de gegevens foutief? Klik dan op 'nee'. Klik je 'nee', dan ontvang je een ticket met volgnummer. Boven de inschrijvingsloketten hangen schermen. Wanneer jouw nummer op het scherm verschijnt mag je het desbetreffende loket binnengaan. De onthaalmedewerker helpt je verder.

SHWRESERV

STAP 5

Op het scherm verschijnen de details over je afspraak. Controleer goed de naam van de arts en het uur van de afspraak. Zijn de gegevens correct? Klik dan op 'ja'. Zijn de gegevens foutief? Klik dan op 'nee'. Klik je 'nee', dan ontvang je een ticket met volgnummer. Boven de inschrijvingsloketten hangen schermen. Wanneer jouw nummer op het scherm verschijnt mag je het desbetreffende loket binnengaan. De onthaalmedewerker helpt je verder.

ONGEVAL

STAP 6

Het is mogelijk dat je nog de vraag krijgt of het over een werkongeval gaat, bijvoorbeeld voor een consultatie bij Orthopedie.

UNIT

STAP 7

Daarna krijg je jouw etiketjes afgedrukt.

 • Je ontvangt gepersonaliseerde klevertjes met het routenummer op dat je dient te volgen. Je mag rechtstreeks naar de consultatie (volg het routenummer op het bovenste etiket).
 • Ontvang je een etiket met wachtrijnummer? Boven de inschrijvingsloketten hangen schermen. Wanneer jouw nummer op het scherm verschijnt mag je de desbetreffende balie binnengaan.
INSERTCARD

Ik heb geen eID

STAP 1

Heb je geen identiteitskaart? Druk dan op 'Geen eID kaart'.

DESK

STAP 2

Je ontvangt daarna een ticket met volgnummer. Boven de inschrijvingsloketten hangen schermen. Wanneer jouw nummer op het scherm verschijnt mag je het desbetreffende loket binnengaan. De onthaalmedewerker helpt je verder.

Openingsuren

 • Onze inschrijvingszuilen (kiosken) zijn altijd beschikbaar.
 • Onze loketten worden doorlopend bemand van 6.30 tot 18 uur, van maandag tot vrijdag. In het weekend of na 18 uur kan je terecht bij de onthaalbalie.
 • De onthaalbalie is doorlopend open op:
  - week- & zaterdagen: 7 tot 20 uur
  - zon- & feestdagen: 11.30 tot 20 uur
 • Ondervind je problemen? Bel naar 057 35 35 35 en druk optie 1.

Aanmelden bij secretariaat dienst of arts

Routenummer klevertje

Elke medische dienst en elke arts heeft een eigen routenummer. Door het juiste routenummer te volgen kom je eenvoudig en snel bij de juiste dienst (specialisme) of arts.

Soms zie je op je klevertje ook een wachtrijnummer. Je wacht in de wachtzaal van de medische dienst tot je jouw nummer op één van de schermen ziet verschijnen.

Patientenklevertjes

Op deze gepersonaliseerde klevertjes vind je heel wat informatie:

 • Je patiëntennummer
 • De dienst waar je op consultatie gaat
 • Je volledige naam
 • Je geslacht en geboortedatum
 • Je rijksregisternummer (INSZ)
 • Je telefoonnummer en/of je gsm-nummer
 • De naam van de arts bij wie je op consultatie komt (Special.)
 • De naam van je huisarts (Huisarts)

Wat zal het me kosten?

Binnen ons ziekenhuis is er de Algemene Regeling die stelt dat bij gehospitaliseerde patiënten altijd de RIZIV-tarieven moeten gevolgd worden, met uitzondering van een eenpersoonskamer waar maximum 150% supplement mag gevraagd worden. Alle artsen zijn voor de gehospitaliseerde patiënten in ons ziekenhuis dus gelijk. Het verschil ligt hem bij ambulante verzorging waar de niet-geconventioneerde artsen hun honorarium vrij kunnen bepalen.

Verhinderd? Verwittig tijdig en vermijd zo extra kosten

Kun je niet naar je afspraak komen bij één van onze artsen, verwittig dan minstens 24 uur op voorhand het secretariaat van de arts. Indien je dit bij herhaling nalaat te doen (en er is geen sprake van overmacht), kan de arts beslissen een ‘no-show’-vergoeding van max. 30 euro aan te rekenen ter dekking van de administratieve kosten.

Hoe bereik je onze campussen?

Laatst gewijzigd op 15 december 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn