De Sp-dienst Locomotorische Revalidatie 2 van het Jan Yperman Ziekenhuis is een afdeling waar volwassen patiënten na een polytrauma, amputatie, heup-/kniechirurgie en dwarslaesies terechtkunnen voor langdurige intensieve revalidatie tijdens hun ziekenhuisopname.

"Na mijn zwaar auto-ongeval heb ik twee maanden in een coma gelegen. M'n hele linkerkant was verlamd. Ze hadden één tot anderhalf jaar revalidatie voorspeld, maar met de steun van m'n familie en van m'n begeleiders ging het veel vlugger vooruit. Drie maanden na het ongeval kon al met wandeloefeningen starten. Nu kom ik nog één middag per week voor spieroefeningen en bewegingstherapie in het zwembad. Gewoon omdat ik voel dat het helpt en omdat de mensen hier intussen een deel van m'n leven geworden zijn. Ik kan weer naar school. Ik voetbal weer. En ik ga bijna elke week uit!"
─ Vrouw (18 jaar), patiënte na een gecompliceerd hersenletsel

De belangrijkste doelstelling in de locomotorische revalidatie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van personen met ernstige motorische beperkingen. Dat doen we door enerzijds een zo groot mogelijk herstel te optimaliseren en anderzijds door, ondanks de opgelopen beperkingen, een maximale autonomie te herwinnen.

Opname en revalidatie

Zowel patiënten met spier-, gewrichts- en zenuwletsels als patiënten met hart- en longaandoeningen kunnen hier terecht. De revalidatie richt zich in het bijzonder tot patiënten met een complex revalidatietraject.

Alle patiënten die revalidatie nodig hebben op voorwaarde dat:

 • De revalidatie een meerwaarde brengt
 • De patiënt internistisch en mentaal stabiel is

Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Patiënten met chronische rug-en nekklachten
 • Patiënten na complexe orthopedische chirurgie zoals rug- of nekchirurgie of prothesechirurgie
 • Patiënten met zware brandwonden
 • Patiënten met een polytrauma
 • Patiënten met aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel, zoals patiënten met multiple sclerose, ziekten van Parkinson en beroerte
 • Patiënten met perifere zenuwletsels
 • Patiënten na een amputatie
 • CVS lijders en patiënten met fibromyalgie
 • Hart- en longpatiënten
 • Patiënten met complexe sportletsels

Dagindeling

Voormiddag

 • Verzorging (vanaf 6.30 uur)
 • Ontbijt (van 7.30 tot 9 uur)
 • Revalidatie (1 à 2 uur/dag)
 • Gezamenlijk middagmaal

Namiddag

 • Koffie
 • Bezoek vanaf 15 uur
 • Revalidatie/kiné of hydrotherapie
 • Namiddagverzorging
 • Avondmaal

Avond

 • Avondverzorging
 • Respecteren van de stilte (einde bezoek om 19 uur)

Terug naar huis

In overleg met de patiënt en zijn familie kijkt de sociale dienst welke thuishulp gewenst is en welke aanpassingen er nodig zijn in de thuissituatie.

Je kan een afspraak maken via de hoofdverpleegkundige van de revalidatie dienst of rechtstreeks contact op nemen met sociale dienst via 057 35 66 77.

Indien terugkeer naar huis niet mogelijk is, wordt samen gekeken naar alternatief (aangepaste WZC, langdurige revalidatiecentra, ...).

Mocht je dit wensen kunt u na uw opname ook uw revalidatie verder zetten in het ziekenhuis op een ambulante manier.

Wegwijs op de afdeling

Enkele kenmerken van de dienst

Focus op het revalidatietraject samen met je medepatiënt

De dienst bevindt in het meest recent gebouwde deel van ons ziekenhuis. De infrastructuur is dan ook volledig op maat van patiënten met een hoge revalidatiebehoefte. We beschikken over een eigen afzonderlijke revalidatiezaal waar de patiënten elke weekdag verder werken aan hun intensief revalidatietraject. Dit doe je vaak in groep met medepatiënten.

Daarnaast heeft de dienst zijn eigen gemeenschappelijke dagzaal waar de nodige namiddagtherapie kan worden aangeboden, maar waar ook gezellig vertoefd kan worden met medepatiënten en bezoekers.

B0558 BAS G 0155

Persoonlijke zorg

De patiënt wordt dagelijks gezien door een revalidatiearts, arts-specialist geriatrie, verpleegkundigen, een kinesitherapeut en een ergotherapeut. Wekelijks wordt een multidisciplinair teamoverleg georganiseerd om de evolutie van de patiënt te bespreken en een aangepaste behandeling in te stellen. Deze wekelijkse teamvergadering laat ons toe om te revalidatie optimaal te sturen.

Ook wordt er nauw samengewerkt met alle specialisten van het JYZ die indien nodig de patiënten op de afdeling opvolgen. Dit laat ons toe een persoonlijke revalidatie in te stellen en de medische zorgen dag op dag te evalueren en bij te sturen.

Samen beslissingen maken binnen jouw ontslagtraject

In het kader van het ontslag wordt de familie (en eventueel partner) ook gevraagd deels mee te participeren in het revalidatieproces.

In afspraak met de afdeling is het mogelijk om tijdens het traject tijdens het weekend het ziekenhuis te verlaten om naar huis te gaan.

Waar vind je Sp Locomotorische Revalidatie 2?

K-blok - 1e verdieping - kamers 960 - 977

Raadpleeg hier de brochure.


Laatst gewijzigd op 26 april 2024

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn