22.01.2024

Alle Ieperse zesdejaars leren reanimeren dankzij Rotary Ieper, het Jan Yperman Ziekenhuis en het Rode Kruis

Een samenwerking die levens moet redden in de Westhoek. Artsen van het Jan Yperman Ziekenhuis, Ieperse middelbare scholen, Rode Kruis Ieper en serviceclub Rotary engageren zich om zoveel mogelijk jongeren op de juiste manier te leren reanimeren.

Groepsbeeld

In 2009 ontving Rotary Club Ieper een belangrijke geldsom via een legaat van de zussen Lucienne en Jacqueline Deryckere. De zussen Deryckere koppelden aan dat legaat de voorwaarde dat de gelden zouden worden besteed aan projecten die ten goede komen aan de bevolking van de stad Ieper. In de afgelopen jaren werd reeds een belangrijk deel van dat geld gespendeerd aan diverse mooie projecten zoals onder andere Tegoare, de Voedselbank en het Dyslexieproject. Dit ambitieuze reanimatieproject is het volgende in een mooie rij.

Een duurzaam project

EHBO is een eindterm in het secundair onderwijs en scholen vullen dat programma naar hun mogelijkheden en inzichten in. Leerlingen van de derde graad moeten dus ‘eerste hulp’ kunnen en durven toedienen aan mensen in nood. Vooral durven reanimeren is belangrijk en daarom is intensief oefenen zo belangrijk.

Vier JYZ-artsen, pneumoloog Isabelle Declercq, de spoedartsen Steffen Westelinck en Thomas Vaernewyck en anesthesist Luc Verbanck, voorzien in een intensieve training van alle Ieperse leerkrachten lichamelijke opvoeding in het secundair onderwijs. De reanimatiepoppen, AED-toestellen, het getuigenisfilmpje en de didactische PowerPoint die tijdens die training worden gebruikt, worden achteraf met de leerkrachten meegegeven. Bedoeling is dat de leerkrachten de poppen en toestellen gebruiken in hun lessen aan de leerlingen van de derde graad. Het Rode Kruis biedt waar nodig achteraf de nodige ondersteuning.

Leerkrachten 2

Leerkrachten

De aankoop van de reanimatiepoppen en de AED-toestellen wordt volledig gefinancierd door Rotary Club Ieper. Het gaat hier om een investering van meer dan 10.000 euro.

Het initiatief beperkt zich niet alleen tot dit schooljaar. Ook in de volgende schooljaren zal er gebruik gemaakt worden van de nieuw aangekochte reanimatiepoppen en AED-toestellen. Dankzij dit project worden generaties Ieperse leerlingen opgeleid. Rotary Club Ieper hoopt op die manier effectief levens te redden.

Rotary

Een veelvoud aan partners

Een overpeinzing van longarts dr. Isabelle Declercq ligt mede aan de grondslag van dit hele project: “In de coronaperiode maakte ik me de bedenking dat onze kinderen eigenlijk té weinig van reanimatie afweten, terwijl de technieken relatief makkelijk aan te leren zijn. Wij kregen als arts tijdens de covid-pandemie spijtig genoeg dagelijks met reanimaties te maken. Ik nam mijn bedenking mee naar de ouderraad van het Ieperse Lyceum. Daar werd het idee opgepikt door een lid van de serviceclub Rotary Club Ieper en ging de bal aan het rollen. Ik ben Rotary Club Ieper en mijn collega-artsen Verbanck, Vaernewyck en Westelinck bijzonder dankbaar dat we met verenigde krachten generaties jongeren duurzaam kunnen opleiden.

Dr. Luc Verbanck, lid Rotary Ieper, arts-specialist in het Jan Yperman Ziekenhuis en gangmaker van dit project: “Naast de schenking van de reanimatiepoppen en de AED-toestellen staan we in voor de training van de leerkrachten en voorzien we ook in de nodige instructies We zorgen enerzijds voor het nodige lesmateriaal, waaronder een teaserfilmpje waarin Rotary lid Carl Verstrynge op pakkende wijze getuigt over het belang van reanimatie, en anderzijds zullen we ook richtlijnen geven voor het onderhoud van de (dure) poppen en toestellen. De handleidingen hebben we samen met enkele collega-artsen uitgewerkt in een handige en overzichtelijke powerpointvoorstelling. Wij, de artsen, geven op die manier onze kennis door aan de LO–leerkrachten en deze laatsten geven op hun beurt hun opgedane kennis door aan alle jongeren die in Ieper school lopen. We zijn er ons heel goed bewust van dat welslagen van ons project uiteindelijk in zeer grote mate afhankelijk is van de LO-leerkrachten. Het zijn zij immers die zich de moeite moeten willen getroosten om hun kennis over te brengen aan de leerlingen.

Reanimatieproject artsen

Carl Verstrynge, PR-verantwoordelijke Rotary Ieper: “Tijdens een tennistornooi in Ieper was ik op een bepaald ogenblik getuige van een hartstilstand. Ik startte de hartmassage op maar voelde me helemaal niet zeker. Uiteindelijk liep alles goed af. Dankzij mijn toegediende hartmassage kon een leven worden gered! Dit geeft mij op vandaag nog steeds onbeschrijflijk gevoel. Intussen ben ik lid geworden van het Rode Kruis Ieper en heb ik mij uiteraard met veel enthousiasme achter dit Reanimatieproject geschaard. De spil van ons initiatief is zonder enige twijfel Luc Verbanck. Luc is niet alleen arts in het Jan Ypermanziekenhuis, hij is ook één van de actiefste leden binnen Rotary Club Ieper. Luc bracht de vele partners samen en zorgde er samen met anderen voor dat het project concrete vorm kreeg. Met Rotary Club Ieper zijn we bijzonder gelukkig dat we met onze fondsen dit mooie project kunnen ondersteunen.”

Sandra Leleu, directeur GO! atheneum Ieper, Campus Minneplein: “Rotary Ieper, Jan Yperman ziekenhuis en Rode Kruis Ieper, een welgemeende dank voor dit lovend initiatief. Dankzij de professionele tools die ons worden aangereikt kunnen onze sportleerkrachten op hun beurt de aangeboden expertise delen met de leerlingen van ons GO! atheneum Ieper. Op die manier kunnen ook wij een stukje bijdragen tot een betere, zorgzamere wereld. TOP!!”

Matthias Archie, coördinerend directeur Sint-Maartensschoen Ieper: “Wij zijn heel gelukkig met dit initiatief. Een goeie kennis van de reanimatietechnieken bij onze leerlingen, maar ook de durf om te starten met reanimatie in een precaire situatie, is immers van groot belang. Het spreekwoord ‘jong geleerd is oud gedaan’ is bij reanimatie zeker van toepassing. Dit zou eigenlijk een automatisme moeten zijn/worden bij iedereen. Door de reanimatietechnieken nog intensiever aan te bieden aan onze leerlingen (via onze LO-leerkrachten) mét modern en aantrekkelijk oefenmateriaal, hopen we dat het starten van reanimatie een automatisme wordt bij de leerlingen. Onze dank is dan ook groot naar de Rotary, de artsen van Jan Yperman Ziekenhuis en het Rode Kruis om dit mogelijk te maken voor de Ieperse jeugd.”

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn