12.12.2023

Europese primeur: monitoring van ongeboren baby’s gaat rechtstreeks in het patiëntendossier en kan live gevolgd worden op verschillende schermen in het ziekenhuis

Om ongeboren baby’s nog beter op te volgen gebruikt het Jan Yperman Ziekenhuis als eerste in Europa MOSOS Obstretics in combinatie met CTG-monitoring en ST-analyse.

M6

M8

Het systeem laat toe ongeboren kindjes ten allen tijde op te volgen voor en tijdens de bevalling. Gegevens zoals harttonen, ECG en stress van de baby, alsook de kracht van de weeën die door een monitor worden geregistreerd, gaan rechtstreeks in het elektronisch patiëntendossier van de moeders en worden ook getoond op een reeks schermen buiten de verloskamer of monitoringszaal. Dokters en vroedvrouwen blijven zo ten allen tijde ‘verbonden’ met de patiënt. Dat systeem maakt het werk op de diensten materniteit en verloskunde een stuk efficiënter en veiliger.

Dr. Jan Quintelier: “Deze webapplicatie laat toe om waar dan ook in het ziekenhuis de registraties van de ongeboren baby’s mee op te volgen. We kunnen veel sneller anticiperen of bijsturen indien nodig.”

Vroedkundigen Evelien Hahn, Sylvie Gamme en Geert Maertens: “Door de rechtstreekse integratie van de monitoringsgegevens in ons patiëntendossier verliezen we geen tijd. De gegevens gaan rechtstreeks in het systeem en wij hoeven zelf niets in te voeren. In het patiëntendossier zitten ook alle vorige onderzoeken, waardoor je snel een interessant overzicht krijgt op het centrale zorgdossier en de gezondheidstoestand van de mama.”

Yves Platteeuw, strategisch coördinator: “We hebben, samen met de vroedvrouwen, artsen en het bedrijf ICT HCTS hard aan deze applicatie gewerkt. We zijn trots op het resultaat en de weg ernaartoe. Het maakt het werk van velen op de materniteit en de verloskamers een stuk makkelijker.“

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn