14.03.2023

Het Jan Yperman Ziekenhuis test als eerste ziekenhuis in Europa een volledig geautomatiseerde drone logistiek uit dankzij 5G-netwerk in de Westhoek

Groot nieuws! De komende twee jaar wordt een 5G-netwerk uitgerold in de Westhoek. Dat kan dankzij het goedgekeurde dossier binnen de Europese oproep ‘CEF 5G for Smart Communities’. Dat dossier werd ingediend door het Jan Yperman Ziekenhuis, in samenwerking met de POM en e-BO Enterprises. Het gaat om een totale investering van 5,3 miljoen euro. Het geld komt van de Europese Commissie (75%) en de Provincie West-Vlaanderen (16%).

Persfoto Drone gebouw

5G betekent veel sneller en stabieler mobiel internet, waardoor nieuwe toepassingen mogelijk worden. De uitrol van het Westhoek-5G-netwerk zorgt voor een paar heuse opportuniteiten voor het ziekenhuis.

Het gaat om unieke pilootprojecten waarvoor het ziekenhuis in zee gaat met partners zoals e-BO Enterprises, POM West-Vlaanderen, Seafar, KU Leuven campus Brugge en Howest. Het geld voor die projecten komt van minister Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. Het gaat om een investering van 4,4 miljoen euro. Ook de FOD economie draagt bij (43%).

Het Jan Yperman Ziekenhuis krijgt, dank zij de ondersteuning van minister De Sutter, de kans om de komende twee jaren te experimenteren met drie innovatieve projecten die gebruikmaken van 5G:

  • slim transport met drones van labostalen, medicatie en defibrillatoren
  • VR-beleving voor patiënten en ondersteuning van thuisbehandeling op afstand
  • ondersteuning op afstand van dringende hulpverlening (PIT)

1. Slim transport met drones van labostalen, medicatie en defibrillatoren

Het Jan Yperman Ziekenhuis test als eerste ziekenhuis in Europa een volledig geautomatiseerde drone logistiek uit. In augustus opent het nieuwe dialysecentrum van Jan Yperman in Diksmuide. Bloedstalen van dialysepatiënten moeten vaak snel naar het labo voor analyse. Er wordt nu onderzocht of drones voor dat transport kunnen zorgen.

Directeur beleidsinformatie, innovatie en netwerken Caroline Gheysen van het Jan Yperman Ziekenhuis: “We maken een luchtverbinding tussen het dialysecentrum in Diksmuide en de hoofdcampus van Jan Yperman in Ieper. Hiervoor wordt ook de mogelijkheid bekeken om op het dak van ons ziekenhuis in Ieper een landingsplaats voor drones, een drone cargo port, te voorzien”, zegt Caroline Gheysen. “Als de drone uit Diksmuide met een staal arriveert, gaat die volledig geautomatiseerd naar het labo. Er hoeft dus niemand op het dak. Dit gaan we niet alleen voor stalen onderzoeken, maar bijvoorbeeld ook voor medisch materiaal en medicatie. De 5G-verbinding zorgt voor een stabiele en veilige vlucht, met steeds de mogelijkheid om de drone manueel bij te sturen of eventueel meteen te doen landen."

2. VR-beleving voor patiënten en ondersteuning van thuisbehandeling op afstand

Virtual reality 2.0. Dankzij 5G worden beelden in real-time en in hoge kwaliteit doorgestuurd, en kunnen ze bijvoorbeeld met een VR-bril bekeken worden. Al is het eerder ‘beleefd’ dan ‘bekeken’, want het voelt alsof je er middenin zit. De beelden worden gemaakt door een mobiel robotje dat een hele ruimte toont dankzij z’n 360-graden camera. Zo wordt een levensechte ervaring gecreëerd.

Een eerste toepassing hiervan, door het Jan Yperman Ziekenhuis bedacht, is er een voor dialysepatiënten. “Steeds meer mensen doen aan thuisdialyse”, legt Caroline Gheysen uit. “Dat vergt een grote inspanning van onze verpleegkundigen, die meerdere keren meegaan naar de patiënt thuis om hem op weg te helpen. We gaan nu onderzoeken hoe het mini-robotje met 360-camera bij de patiënt ondersteuning kan bieden bij de thuisdialyse. Dankzij het systeem ziet de verpleegkundige vanuit het ziekenhuis de patiënt én z’n omgeving, en kan ook de patiënt zelf vlot communiceren met het ziekenhuis.”

VRiendje. Zo heet het robotje dat in de klas van een langdurig ziek kindje wordt geplaatst. Het kind volgt vanuit het ziekenhuis met een VR-bril de les mee. Kijkt hij naar links, dan ziet hij zijn klasgenootje links van hem in de klas. Want de ‘ogen’ van VRiendje bewegen mee met de hoofdbewegingen van de zieke. “Gevoelsmatig zit het kind zo echt in de klas: hij kan overal rondkijken en hoort alles”, aldus Caroline Gheysen.

Nog een toepassing: een palliatieve patiënt die het huwelijksfeest van een familielid nog kan meemaken. “Dat gaan we testen door het mini-robotje bijvoorbeeld aan het hoofd van de feesttafel te zetten. Zo is de patiënt er vanuit het ziekenhuis toch als het ware bij.”

3. Ondersteuning op afstand van dringende hulpverlening (PIT)

Wanneer het Paramedisch Interventieteam (PIT) van Jan Yperman uitgestuurd wordt, is daar geen arts bij. Soms gebeurt het echter dat de toestand van de patiënt ter plaatse advies van een (spoed)arts vergt. “We willen nagaan hoe we de communicatie tussen de PIT-zorgverleners op het terrein en de artsen in het ziekenhuis nog kunnen verbeteren door een real-time videoverbinding via bodycams of smart glasses”, vertelt Caroline Gheysen. Dankzij de beelden van hoge kwaliteit via 5G kunnen de artsen live meevolgen, en meteen advies geven, bijvoorbeeld over het toedienen van medicatie. Er kunnen ook EKG-beelden en vitale parameters meegestuurd worden. En op die manier wordt de spoedafdeling nog beter voorbereid op de komst van de patiënt.

Hoe innovatie de patiënten van het Jan Yperman Ziekenhuis ten goede komt:

Caroline Gheysen: “De patiënt is steeds meer actief betrokken bij z’n zorgverlening, en geholpen door nieuwe technologieën evolueren we van efficiënte zorg over geconnecteerde zorg naar geïntegreerde zorg. Om dat mee mogelijk te maken, is een ‘smart region’ nodig. De ziekenhuizen staan de volgende jaren voor de enorme uitdaging om op een optimale manier de zorg voor de patiënt te organiseren waarbij de kwaliteit van zorg gegarandeerd blijft, duurzaamheid voorop staat en artsen en verpleegkundigen op een efficiënte manier werken binnen een context van beperkte middelen en schaarste op de arbeidsmarkt. De patiënt en alle zorgactoren communiceren in de toekomst met elkaar waar de patiënt zich ook bevindt: thuis, onderweg of in het ziekenhuis. En daarvoor is het supersnelle en betrouwbare internet via 5G essentieel.”


De 5G-netwerkinfrastructuur is een realisatie van e-BO Enterprises, POM West-Vlaanderen en het Jan Yperman Ziekenhuis in het kader van de Europese oproep CEF 5G for Smart Communities. De totale investering bedraagt 5,3 miljoen euro en wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Europese Commissie (75%) en Provincie West-Vlaanderen (16%).

De ontwikkeling van innovatieve toepassingen is een realisatie van e-BO Enterprises, POM West-Vlaanderen, Seafar, Jan Yperman Ziekenhuis, KU Leuven campus Brugge en Howest en kadert in de federale projectoproep 5G-pilootprojecten als onderdeel van het nationale plan breedband van Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post . De totale investering bedraagt 4,4 miljoen euro en wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de FOD Economie (43%).

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn