07.04.2023

Jan Yperman en az West gaan voor het nieuwe ziekenhuisnetwerk Westhoek

Het Jan Yperman Ziekenhuis en az West zetten een volgende stap in hun samenwerking en kiezen voor een nieuw ziekenhuisnetwerk Westhoek. Dat zal vandaag in een brief aan de Vlaamse Overheid worden gemeld.

Veurne 8908

Volgens de Ziekenhuiswet van kracht sinds 2020, dient elk algemeen ziekenhuis deel uit te maken van één locoregionaal klinisch netwerk. Het is de bedoeling van de overheid om met de netwerken de patiënten beter te bedienen en middelen en medische expertise efficiënter in te zetten. Vlaanderen kent momenteel 12 ziekenhuisnetwerken. Jan Yperman maakt nu nog deel uit van het netwerk TRIaz met Sint-Andries Tielt en az Delta; az West is een onderdeel van netwerk KOM Kust, Ommeland en meetjesland waaronder ook AZ Sint-Jan, AZ Damiaan en AZ Zeno. Die samenwerkingen worden nu on hold gezet om een dossier specifiek voor de Westhoek aan het Agentschap Zorg & Gezondheid voor te stellen.

Het voorstel om een netwerk te vormen met de twee ziekenhuizen, elk met hun eigen campussen, artsenbestand en personeel, garandeert betere zorg dicht bij huis, financiële gezondheid op langere termijn en een betere samenwerking met huisartsen, eerstelijnspartners, woonzorg-, psychiatrische- en revalidatiecentra in de Westhoek. Jan Yperman en az West zijn overtuigd dat dit de werkgelegenheid in eigen streek ten goede komt.

Zodra de Vlaamse overheid het gloednieuwe netwerk erkent, is de eerstvolgende stap een zorgstrategisch plan op maat van de Westhoek. Op deze manier kan beter worden ingespeeld op de zorgnoden van de Westhoek met een relatief vergrijsde bevolking. Die hoge zorgnood in de streek staat in schril contrast met opvallend minder ziekenhuisbedden per 100.000 inwoners in de Westhoek, wanneer men gaat vergelijken met de rest van Vlaanderen.

Om een idee te geven: in de Westhoek zijn er ongeveer 340 ziekenhuisbedden voorzien per 100.000 inwoners, terwijl dat in de gehele provincie West-Vlaanderen gemiddeld over 541,4 per 100.000 inwoners gaat. (bron: Gezondheid België). Daarnaast sluit het voorstel perfect aan op het culturele en demografische DNA van de streek. Denk maar aan de administratieve referentieregio’s, toeristische regio-ontwikkeling en de eigen brandweerzone.

Een ander belangrijk argument om tot samenwerking over te gaan is de ‘aanrijtijd’. Volgens een recent koninklijk besluit moet elke inwoner in dit land op 30 minuten tijd naar een ziekenhuis kunnen worden gebracht. Dat is voor sommige locoregionale zorgprogramma’s binnen de bestaande netwerken niet het geval voor een pak inwoners in de Westhoek. Het nieuwe netwerk wil echt toegankelijke zorg garanderen. Het liefste dicht bij huis als het om basiszorg gaat zoals radiologie of bepaalde chirurgische ingrepen.

Voor hypergespecialiseerde technieken zal altijd worden doorverwezen naar grotere centra in West-Vlaanderen of universitaire ziekenhuizen. Het partnership met die grotere centra wil het nieuwe netwerk onderhouden en versterken. Waar dit nieuwe ziekenhuisnetwerk niet zelf voor kan zorgen, reikt het de hand naar supraregionale collega’s met uitgekiende expertises.

Az West en Jan Yperman kiezen met deze aanvraag voor betere samenwerkingen en groeimogelijkheden in de Westhoek en een versterking van de samenwerking met grotere West-Vlaamse ziekenhuizen voor belangrijke medische specialisaties. We hopen dat de hogere overheden deze ambitie snel honoreren en de Westhoek de kwaliteitszorg garanderen die het verdient.

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn