27.01.2023

Samenwerking az West - Jan Yperman Ziekenhuis: duurzame verankering van zorg in de Westhoek

Voorgevel JYZ

De voorbije periode hebben er intense gesprekken plaatsgevonden tussen az West en het Jan Yperman Ziekenhuis over een structurele en duurzame samenwerking tussen beide ziekenhuizen. Deze gesprekken zijn telkens gevoerd door een afvaardiging van bestuur, medische raad en directie en kennen bijgevolg een groot draagvlak binnen beide ziekenhuizen. Het is duidelijk dat er tijdens deze gesprekken, zowel door de samenstelling van de afvaardiging als door de wederzijdse waardering, op korte termijn een fundamenteel vertrouwen tussen beide ziekenhuizen is opgebouwd.

Deze gesprekken hebben op 23.01.2023 (in az West) en op 24.01.2023 (in Jan Yperman) geleid tot een bestuurlijke beslissing tot de oprichting van een structurele, juridisch geformaliseerde en door de overheid erkende samenwerking tussen az West en het Jan Yperman Ziekenhuis, bekrachtigd in een Memorandum of Understanding. Deze samenwerking zal de vorm aannemen van een groepering of een associatie van beide ziekenhuizen.

Wij zijn overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde van deze samenwerking voor de autonome verankering en toegankelijkheid van zorg voor alle inwoners van de Westhoek. Samen kunnen we bovendien niet alleen het zorgaanbod in de Westhoek verder bestendigen en uitbouwen, maar ook de aantrekkelijkheid van onze beide ziekenhuizen vergroten voor de patiënten, voor nieuwe artsen en medewerkers en voor innovatie-opportuniteiten.

Wanneer we een langetermijnproject voor de (tweedelijns)zorg in de Westhoek, met duurzame lokale verankering ín die Westhoek, willen realiseren dan zal dit logischerwijze vanuit 1 locoregionaal ziekenhuisnetwerk moeten zijn. Beide ziekenhuizen wensen dan ook toe te treden tot eenzelfde netwerk van ziekenhuizen en er samen de belangen van de Westhoek gegroepeerd en solidair te verdedigen, door middel van een gefundeerd en op evidentie gebaseerd locoregionaal zorgstrategisch plan.
De beide ziekenhuizen zullen samen het traject lopen tot gezamenlijke keuze voor toetreding tot het netwerk dat het beste aansluit bij het zorgstrategisch plan voor de Westhoek. Dit vertrekkende vanuit de meerwaarde voor zowel de patiënten uit de ruime Westhoek-regio als voor de artsen, andere zorgverleners en ondersteunende medewerkers. Zo kan maximaal ingezet worden op de realisatie van een geïntegreerde werking met de eerstelijnsactoren, de verankering van de tweedelijnszorg in de Westhoek en het behoud van werkgelegenheid in de ruime regio.

JYZ AZ West 002
NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn