Doelstellingen 2.0: 5 bouwstenen voor nog betere zorg

Vijf overlappende en elkaar versterkende doelstellingen: daarvoor gaan we en dat stellen we visueel voor door middel van een 'poppy'.

Poppy met huisjes

1. Kwaliteit van zorg

Deze doelstelling is onze bestaansreden: we willen de gezondheidstoestand van de patiënt verbeteren via een optimale zorg.

2. Mensen voor mensen

Goede zorg kan niet bestaan zonder goede medewerkers – in de zorg, maar ook in al die belangrijke ondersteunende diensten. Degelijk opgeleide en betrokken medewerkers, die genoeg ademruimte krijgen en zich goed in hun vel voelen, zijn de ruggengraat van elk ziekenhuis. Daarom zetten we in op welzijn. De recente aanstelling van een welzijnscoach is daar een voorbeeld van.

3. Patiëntenbeleving

Soms is de zorgkwaliteit prima, maar is de patiënt toch niet tevreden. Hij of zij heeft het anders ervaren. Patiënten informeren zich beter en worden kritischer en mondiger. We kunnen de patiëntenbeleving opkrikken door de mensen positief te omringen. Denk aan een vriendelijk onthaal, goede informatieverstrekking, geruststellende woorden… Die positieve benadering bevordert trouwens ook het herstel.

4. Efficiënte inzet van middelen

Met de schaarse middelen die we hebben, moeten we zo veel mogelijk realiseren. Dat kan door goede keuzes te maken. Kleine keuzes, zoals het licht uitdoen als je een lokaal verlaat. En grote keuzes, zoals de realisatie van onze energiezuinige en aan de moderne zorg aangepaste nieuwbouw.

5. Maatschappelijke rol

Na de vier blaadjes is dit het hart van onze poppy, te herkennen aan het Y-symbool en de huisjes eromheen. Als ziekenhuis zitten we niet op een eiland. We werken met publieke middelen en we zijn, als grote werkgever en zorgverlener, ingebed in de regio en het sociaal weefsel. Dat brengt verantwoordelijkheid mee. Professioneel wil dat onder andere zeggen dat we continu moeten nagaan of ons aanbod nog afgestemd is op de noden in de regio. Om die reden hebben we psychiatrische diensten als PAAZ en Twoape opgestart. Het betekent ook dat we onze maatschappelijke rol opnemen rond duurzaamheid en toegankelijkheid van zorg. En het legt uit waarom we onze oude pc’s aan scholen in de regio hebben geschonken.

Laatst gewijzigd op 20 september 2021

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn