Orgaandonatie

Hier lees je meer over ons beleid en de praktische werking van orgaan- en weefseldonatie.

Beleid en wetgeving

Beleid

Orgaan- en weefseltransplantaties zorgen elk jaar voor een verhoogde levenskwaliteit van honderden mensen in België. Bij een aantal van deze patiënten is het zelfs een levensreddende ingreep. Eén donor kan instaan voor het redden van wel 8 personen!

Organen en weefsels worden gepreleveerd (= chirurgisch verwijderd) uit overleden donoren overal in Europa. Dankzij een zeer hoog aantal orgaandonoren (ongeveer 30 per 1 miljoen inwoners) is het aantal prelevaties van overleden donoren in België zeer hoog in vergelijking met onze buurlanden.

Sinds vele jaren neemt het Jan Yperman Ziekenhuis actief deel aan het opsporen en aanbrengen van orgaandonoren (= lokale donorfunctie).

Wetgeving

Wettelijk is élke Belg donor, tenzij hij of zij dit expliciet geweigerd heeft (= opting-outprincipe).

Burgers die hun expliciete wil willen registreren, kan

Praktisch verloop

Soorten donaties?

Er zijn twee soorten donoren:

 • Levende donoren
 • Overleden donoren:
  • Hartdode donoren
  • Hersendode donoren

Wanneer artsen denken dat een overleden patiënt in aanmerking komt voor donatie, dan wordt eerst het transplantatieteam gecontacteerd. Zij kijken het rijksregister na op eventuele actieve registratie of weigering. Daarna wordt een mogelijke orgaandonatie besproken met de betrokken familie of nabestaanden.

Het (nakend) overlijden van een dierbare is altijd een heel intens gebeuren. Deze gesprekken zijn dan ook een zware belasting tijdens een emotioneel moeilijke periode. Toch zien we dat, mits de juiste begeleiding, de familie vaak een positief gevoel overhoudt na orgaandonatie.

Welke organen en weefsels kunnen gedoneerd worden?

Organen die kunnen weggenomen worden, zijn de volgende:

 • Hart of hartkleppen
 • Longen (in één stuk of als twee afzonderlijke donorlongen),
 • Nieren
 • Lever
 • Alvleesklier
 • Stukjes darm
 • ...

Weefsels die kunnen getransplanteerd worden zijn:

 • Hoornvliezen en gehoorbeentjes
 • Hartkleppen
 • Huid
 • Bot- en peesweefsel
 • Kraakbeen
 • Bloedvaten

Prevelaties (=chirurgisch verwijderen van organen en weefsels) gebeuren steeds in nauwe samenwerking met de transplantatieteams van UZ Gent en UZ Leuven, die de overkoepelende coördinatie op zich nemen en ervoor zorgen dat het donororgaan bij de best mogelijke ontvangende patiënt terechtkomt, in binnen- en buitenland. Dit alles verloopt volgens de meest recente wetenschappelijke richtlijnen en binnen de wettelijke normen.

Transplantaties, of implantatie van organen alsook orgaandonaties met levende donoren gebeuren niet in het Jan Yperman Ziekenhuis. Bij wet is voorzien dat deze handelingen vrijwel altijd uitgevoerd worden in de universitaire centra van ons land. In het Jan Yperman Ziekenhuis worden wel weefsels geïmplanteerd, onder andere tijdens bepaalde orthopedische ingrepen (bv. kruisbandplastie) en oftalmologische ingrepen (bv. hoornvlies).

Onkosten

Zodra een donorprocedure wordt opgestart, worden alle volgende onderzoeken en testen gefinancierd door de ontvangende patiënten. Er worden dus geen extra onkosten aangerekend. Uiteraard vallen de kosten van begrafenis of crematie terug op de patiënt.

Nazorg

Na de donorprocedure kan de familie de patiënt begraven of cremeren.

Ons team van artsen, verpleegkundigen, psychologen en crisisopvang (patiëntenbegeleiding) staat elk moment klaar voor de familie.

Het team wordt continu bijgeschoold. Niet alleen om snel en adequaat potentiële donoren te herkennen en te behandelen, maar zeker ook om de naaste betrokkenen zo goed mogelijk te begeleiden en op te vangen. Het blijft immers een intens gebeuren op een erg moeilijk moment.

Enkele maanden na de donorprocedure neemt het team opnieuw contact op met de nabestaanden. Indien gewenst, kan dan in een persoonlijk gesprek nogmaals gereflecteerd worden over de voorbije donatie, kan er wat info gegeven worden over waar de organen terecht gekomen zijn (binnen de privacywet en de regels van anonimiteit) en, zo nodig, kan er doorverwezen worden naar professionele rouwbegeleiding.

Voor meer informatie kan je op deze websites terecht:

Laatst gewijzigd op 26 mei 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn