verpleegkundige Acute Geriatrie

Het Jan Yperman Ziekenhuis is met meer dan 1350 medewerkers, 140 artsen en 532 bedden modern, jong en dynamisch. Een ziekenhuis waar de patiënt centraal staat en waar zeer veel aandacht aan kwalitatief hoogstaande geneeskunde wordt besteed.

Op onze drie afdelingen acute Geriatrie wordt, naast de somatische problemen, naar de psychische, functionele en sociale problemen gepeild. De complexiteit van de patiënten is de verwevenheid van de problemen, op alle domeinen. De opnameredenen zijn zeer uiteenlopend. Van een infectie tot ontregelde diabetes. Van verwardheid tot cognitief goede patiënten. Vaak ook worden zij na een trauma, waarbij ze een fractuur hebben opgelopen, opgenomen. Je brengt hen van top tot teen in kaart en bent continu bezig met het inzetten van verpleegkundige interventies. Met jouw verpleegkundige blik ben je, samen met andere betrokken disciplines, de ogen en oren van de artsen. En je hebt een duidelijke taak om voor je patiënten op te komen als deze dit niet kunnen. Je traint de zelfredzaamheid en stimuleert hen om hun regie in eigen handen te houden.
Waarom je net voor deze verpleegkundige rol kiest? Omdat je de complexiteit van zorg voor deze patiëntengroep uitdagend vindt. Tevens kan je jou hier volop ontwikkelen.

Functie-inhoud

Als verpleegkundige op acute Geriatrie verleen je integrale zorg (verpleegkundige en psychosociaal) aan een toegewezen groep patiënten – meer specifiek, de kwetsbare oudere en zijn omgeving – om hun gezondheid en welzijn te behouden, te herstellen of te verbeteren en hun autonomie te bevorderen.

Meer specifiek:
• Je voert verpleegtechnische handelingen uit volgens of zonder medisch voorschrift, evenals medische handelingen toevertrouwd door een arts.
• Je observeert, identificeert en stelt de gezondheidstoestand van de patiënten vast, je detecteert eventuele veranderingen, anticipeert op crisissituaties en neemt, in noodgevallen, op eigen initiatief de nodige maatregelen in afwachting van de arts.
• Je houdt toezicht op en evalueert de parameters en past, in opdracht van de arts, de medische apparatuur aan op basis van de evoluties van deze parameters.
• Je bereidt, volgens het medisch voorschrift, de medicatie voor, verifieert ze, dient ze toe en volgt de effecten ervan op.
• Je assisteert artsen bij specifieke technische handelingen.
• Je begeleidt de arts bij de patiëntenronde en contacteert bij vragen de betrokkenen.
• Je voert verzorgende taken uit, zoals het helpen van de patiënten bij de lichaamsverzorging en –hygiëne, bewaakt het algemeen comfort, helpen bij het eten en drinken, geven van aanwijzingen en instructies aan de zorgkundigen, volgens interne procedures uitvoeren van de lijkverzorging bij het overlijden van de patiënt.
• Je draagt mee zorg over de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening, zoals het leveren aan de collega’s van de nodige informatie om de continuïteit van de zorgen te verzekeren, informeren van de arts over de gezondheidstoestand en overleggen met arts en andere zorgverleners rond de aangewezen behandeling, contacteert externe organisaties om de opvolging te verzekeren, gemaakte beslissingen vanuit multidisciplinaire vergaderingen toepassen.
• Je informeert en ondersteunt de patiënten en hun naasten, zoals het onthalen van de nieuwe patiënten, uitvoeren van een verpleegkundige anamnese, geven van uitleg omtrent hun gezondheidstoestand en behandeling en hen geruststellen, begeleiden en ondersteunen in moeilijke en emotionele momenten (zoals stervensbegeleiding, hevige pijn), onthalen van de naasten in het geval van overlijden van de patiënt en hen op moreel vlak begeleiden.
• Je voert administratieve patiëntgebonden taken uit, zoals het registreren van de gegevens en de verstrekte verpleegkundige zorg (bv. de VG-MZG), invullen van diverse formulieren en documenten (bv. i.v.m. opname en ontslag, medische onderzoeken), rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, over de gezondheidstoestand, actueel houden van het verpleegkundig dossier en het zorgplan opstellen.
• Je deelt de expertise als verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie met niet-gespecialiseerde verpleegkundigen.
• Je helpt bij de uitvoering van huishoudelijke taken.

Functieprofiel

• Je bent bachelor (A1) of gegradueerde (A2) in de Verpleegkunde.
• Je hebt praktische kennis van medische materialen en combineert je gedegen algemene beroepskennis met affiniteit voor geriatrische patiënten.
• Je kan met de specifieke informaticatoepassingen werken. Kennis van KWS is een meerwaarde of bent hierin een vlotte leerling.
• Je bent een open, respectvolle, integere persoonlijkheid. Klantvriendelijkheid zit je in het bloed. Je kan daarbij uit een grote portie aan inlevingsvermogen putten.
• Je denkt niet in problemen, wel in oplossingen en uitdagingen.
• Je kan georganiseerd en accuraat handelen en daarbij je zaken terdege afwerken.
• Je fungeert als voorbeeld voor kwaliteitsgerichtheid en professionaliteit.
• Je zoekt actief naar mogelijkheden voor het vergroten van de eigen deskundigheid en verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Wij bieden je

• Een contract van onbepaalde duur. Of opname in de werfreserve.
• Een half-, deel- tot voltijdse betrekking.
• Een wisselend uurrooster met shiften tussen 6u30 en 21u30.
• 1 weekend op 2 werken. Halftijdsen volgens werkschema van betreffende afdeling.
• Sporadisch en volgens noodwendigheid kan een nachtdienst, met shift van 21u tot 7u, aan bod komen.
• Verloning volgens IFIC-categorie 14 of 14b, code 6185.
• Ingeval van voltijds: 40 uur werken in een 38 urenweekstelsel, wat in 12 extra compensatiedagen op jaarbasis resulteert.
• Verlofregeling: 24 verlofdagen voor een voltijdse tewerkstelling (pro rata jobtime).
• On-the-job inwerking.
• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, verminderde tarieven in eigen bedrijfsrestaurant, toegang tot Benefits@work, Bringme box.
• Tussenkomst woon-werkverkeer (o.a. fietsvergoeding).

Jobtype

Bediende

Contracttype

Onbepaalde duur

Werkregime

Voltijds, Deeltijds, Halftijds

Meer info via:
Chris Catry, verpleegkundige-diensthoofd: 057 35 70 42.Veel succes!
Solliciteer hier online
NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn