verpleegkundige Algemene Verpleegeenheid

Het Jan Yperman Ziekenhuis is met meer dan 1350 medewerkers, 140 artsen en 532 bedden modern, jong en dynamisch. Een ziekenhuis waar de patiënt centraal staat en waar zeer veel aandacht aan kwalitatief hoogstaande geneeskunde wordt besteed.

In ons ziekenhuis is een groot aantal specialismen, over in totaal zes verschillende verpleegeenheden, vertegenwoordigd. Voor de specialismen Heelkunde gaat het om twee verpleegafdelingen: Algemene en Orthopedische Heelkunde. Interne Geneeskunde omvat er vier: Cardio- en Pneumologie, Nefrologie, Gastro-entero- en Oncologie, Neurologie.
Voor deze klinische afdelingen zijn wij op zoek naar een enthousiaste en betrokken verpleegkundige die met ons de uitdaging wil aangaan het betreffend specialisme naar een hoger niveau te tillen. Je gaat aan de slag binnen een gemotiveerd team met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief. Naast specifiek technische zorg is er eveneens aandacht voor psychosociale zorg: het ondersteunen van patiënten en hun omgeving in de verwerking van en omgang met beperkingen ten gevolge van de aandoening. Werken als verpleegkundige op een van deze verpleegeenheden is door de hoog complexe zorg uitdagend en afwisselend.

Functie-inhoud

Als algemeen verpleegkundige verleen je integrale zorg (verpleegkundig en psychosociaal) aan een toegewezen groep patiënten om hun gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen en hun autonomie te bevorderen.

Meer specifiek:
• Je voert verpleegtechnische handelingen uit volgens of zonder medisch voorschrift, evenals medische handelingen toevertrouwd door een arts.
• Je observeert, identificeert en stelt de gezondheidstoestand van de toegewezen patiënten vast, je anticipeert op crisissituaties en neemt in noodgevallen de nodige maatregelen op eigen initiatief, in afwachting van de arts.
• Je houdt toezicht op en evalueert de parameters en past, volgens voorschriften van de arts, de medische apparatuur aan op basis van de evoluties van deze parameters.
• Je bereidt, volgens het medisch voorschrift, de medicatie voor, verifieert ze, dient ze toe en volgt de effecten ervan op.
• Je assisteert artsen bij de uitvoering van bepaalde specifiek technische handelingen.
• Je begeleidt de arts bij de patiëntenronde en contacteert bij vragen de betrokkenen.
• Je voert verzorgende taken uit, zoals het helpen van de patiënten bij de dagelijkse lichaamsverzorging en –hygiëne (wassen, scheren, aankleden,), waken over het algemeen comfort, helpen bij het eten en drinken, begeleiden bij transfers naar andere diensten, geven van aanwijzingen en instructies aan zorgkundigen, volgens interne procedures uitvoeren van de lijkverzorging bij het overlijden van de patiënt.
• Je draagt mee zorg over de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening, zoals het zorgplan opstellen, doorgeven van de nodige informatie om de continuïteit van de verzorging te verzekeren, informeren van de behandelende arts over de gezondheidstoestand en overleggen met arts en therapeuten rond de aangewezen behandeling, afspraken vanuit multidisciplinaire vergaderingen toepassen.
• Je informeert en ondersteunt de patiënten en hun naasten, zoals het verzorgen van het onthaal van de nieuwe patiënten, uitvoeren van een verpleegkundige anamnese, geven van uitleg omtrent hun gezondheidstoestand en hen geruststellen, stimuleren van de zelfredzaamheid en voorbereiden op het ontslag, begeleiden en ondersteunen in moeilijke emotionele momenten (hevige pijn, stervensbegeleiding).
• Je voert administratieve patiëntgebonden taken uit, zoals het registreren van de gegevens en de uitgevoerde verpleegkundige handelingen (bv. de VG-MZG), invullen van diverse formulieren en documenten (bv. i.v.m. opname en ontslag, medische onderzoeken), rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, over de gezondheidstoestand, actueel houden van het verpleegkundig dossier.
• Je helpt bij de uitvoering van de huishoudelijke taken.
• Je waakt over de correcte werking van technische apparatuur eigen aan de afdeling.

Functieprofiel

• Je bent bachelor (A1) of gegradueerde (A2) in de Verpleegkunde.
• Je hebt praktische kennis van medische materialen.
• Je combineert je gedegen algemene beroepskennis met affiniteit voor patiënten met betreffende problematiek.
• Je kan met de specifieke informaticatoepassingen werken. Kennis van KWS is een meerwaarde of bent hierin een vlotte leerling.
• Je bent een open, respectvolle, integere persoonlijkheid. Klantvriendelijkheid zit je in het bloed.
• Je denkt niet in problemen, wel in oplossingen en uitdagingen.
• Je kan georganiseerd en accuraat handelen en daarbij je zaken terdege afwerken.
• Je fungeert als voorbeeld voor kwaliteitsgerichtheid en professionaliteit.
• Je zoekt actief naar mogelijkheden voor het vergroten van de eigen deskundigheid en verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Wij bieden je

• Een contract van onbepaalde duur. Of opname in de werfreserve.
• Een half-, deel- tot voltijdse betrekking.
• Een wisselend uurrooster met shiften tussen 6u30 en 21u30.
• 1 weekend op 2 werken. Halftijdsen volgens werkschema van betreffende afdeling.
• Sporadisch en volgens noodwendigheid kan een nachtdienst, met shift van 21u tot 7u, aan bod komen.
• Verloning volgens IFIC-categorie 14 of 14b, code 6170.
• Verlofregeling: 24 verlofdagen voor een voltijdse tewerkstelling (pro rata jobtime).
• Ingeval van voltijds: 40 uur werken in een 38 urenweekstelsel, wat in 12 extra compensatiedagen op jaarbasis resulteert.
• On-the-job inwerking.
• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, personeelstarief in eigen bedrijfsrestaurant, toegang tot Benefits@work, Bringme box.
• Tussenkomst woon-werkverkeer (o.a. fietsvergoeding).

Jobtype

Bediende

Contracttype

Onbepaalde duur

Werkregime

Voltijds, Deeltijds, Halftijds

Meer info via:
Sofie Verschoore, verpleegkundige-diensthoofd: 057 35 70 58.

Chris Catry, verpleegkundige-diensthoofd: 057 35 70 42.Veel succes!
Solliciteer hier online
NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn