Anatomopathologie is een medisch-technische dienst gespecialiseerd in het stellen van een diagnose op basis van microscopisch onderzoek van losse cellen (cytologie) of weefsels (histologie). Zowel lichaamsvocht en uitstrijkjes, kleine stukjes weefsel (biopten) als kleine en grote operatiepreparaten worden onderzocht.

Artsen

Er zijn verschillende types diagnostiek

1. Diagnostiek van tumoren

Het vaststellen van de precieze aard van een tumor (goed- of kwaadaardig), specifieke classificatie, uitgebreidheid en prognostische kenmerken. Naast het standaard microscopisch onderzoek worden vaak bijkomende technieken aangewend (immuunhistochemie, immunofluorescentie, moleculair onderzoek) ter verificatie en/of verdere subclassificatie.

2. Diagnostiek van niet-tumorale ziekteprocessen

Ontstekingsprocessen, auto-immuunziekten, infectieziekten. Voorbeelden hiervan zijn ontstekingsprocessen in de maag (gastritis) op basis van Helicobacter Pylori, inflammatoire darmziekten zoals Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa en ontstekingsbeelden van de huid zoals eczeem en psoriasis.

3. Preventieve diagnostiek

Uitstrijkjes in het kader van baarmoederhalskankerpreventie worden in het labo gescreend. Op basis hiervan kunnen voorstadia van baarmoederhalskanker vroegtijdig worden vastgesteld. Deze voorstadia kunnen goed worden behandeld. Ook het humaan papillomavirus (HPV) dat meestal verantwoordelijk is voor het ontstaan van baarmoederhalskanker (of voorstadia) kan door middel van moleculaire technieken in het labo worden opgespoord.

4. Autopsie

Bij een natuurlijke dood kan een autopsie worden uitgevoerd om meer informatie te verkrijgen over de doodsoorzaak.

Kwaliteitslabel

De dienst Pathologie Anatomie voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van ISO-norm 15189.

Het Jan Yperman Ziekenhuis vzw, Dienst Pathologische Anatomie, is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 454-MED voor de HER2-ISH test, de EBER-ISH test en HPV test.

Via de volgende link kunt u onze Labogids raadplegen: Laboratoriumgids versie 15.

Infografiek labo Pathologie PNG

Laatst gewijzigd op 25 maart 2024

Waarvoor kan je bij ons terecht?

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn