Oudere personen hebben vaak verschillende ziekten tegelijk en gebruiken daarvoor meerdere medicijnen. Als iemand gedurende langere tijd vijf of meer verschillende soorten geneesmiddelen tegelijk gebruikt, heet dat polyfarmacie.

Artsen

Polyfarmacie kan voor heel wat problemen zorgen: vallen, verwardheid, verminderde eetlust,... Sommige medicijnen kunnen elkaar tegenwerken of elkaar net versterken. Daarnaast zijn ouderen extra gevoelig voor de schadelijke effecten van medicijnen, o.a. omdat de nieren minder goed werken. Het risico op interacties en bijwerkingen wordt groter als verschillende artsen geneesmiddelen voorschrijven en niet van elkaar weten welke medicijnen ze geven.

Aanbod polyfarmaciekliniek

In de polyfarmaciekliniek kunnen we ervoor zorgen dat je terug wijs geraakt uit je medicatieschema. De polyfarmaciekliniek werkt multidisciplinair, waarbij je door een verpleegkundige, apotheker en arts wordt gezien tijdens een opname in het geriatrisch dagziekenhuis.

Bij de opname gebeuren enkele routineonderzoeken door middel van een bloedonderzoek en een hartfilmpje (elektrocardiogram). Hierna word je gezien door de klinisch apotheker.

Het is belangrijk dat je een lijstje mee hebt met je medicatie. We raden ook aan om alle medicatiedoosjes mee te brengen zodat we samen een compleet en overzichtelijk basisschema kunnen opstellen.

Dit basisschema wordt samen bekeken met de arts die nagaat of alles klopt en of er zaken kunnen verbeterd worden. Bij overmatig gebruik van slaapmedicatie of pijnstillers kunnen we je helpen om medicatie op een verantwoorde wijze af te bouwen. Medicatie die zorgt voor te veel bijwerkingen, kan eventueel vervangen worden door een alternatief. Overbodige medicatie kan gestopt worden, maar ook ontbrekende essentiële medicatie kan gestart worden. Te hoge of te lage doseringen worden aangepast.

Ook helpen we je bij de correcte toedieningswijze van bijvoorbeeld puffers en druppels. Bij complexe problemen spreekt het voor zich dat op- en afbouw van medicatie over meerdere afspraken verloopt; dit uiteraard steeds in samenspraak met jou en je huisarts. Zo nodig kan een thuisverpleegkundige gevraagd worden om je thuis te helpen met het klaarzetten en de toediening van de medicatie. Een duidelijk aangepast medicatieschema word je bij ontslag bezorgd.

Wat meebrengen op je afspraak?

  • Medicatielijst: je vindt in deze brochure (op pagina 3) een schema dat je zelf of samen met je huisarts, thuisverpleegkundige of mantelzorger kan invullen.
  • Alle doosjes van actueel gebruikte medicatie (inclusief kruidenproducten, homeopathische middelen, inspuitingen, zalven, puffers, druppels ... )

Polyfarmacie

Raadpleeg hier onze brochure.

Gebogen lijn

Laatst gewijzigd op 27 november 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn