Kinder- en jeugdpsychiatrie Twoape

Kinderpsychiatrie7651

Twoape biedt kinderpsychiatrische dagbehandeling aan voor minderjarigen. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen AZ Delta, het Jan Yperman Ziekenhuis, de Kliniek Sint-Jozef Pittem, Integrale Jeugdhulp en WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid).

Missie

Vanuit een open dialoog en een herstelondersteunende focus bieden we kortdurende, interdisciplinaire kinderpsychiatrische dagbehandeling aan voor minderjarigen (6-18 jaar), in samenwerking met hun context. Het doel is het vormen van een aanvullende en verbindende schakel binnen zowel het zorgtraject van de minderjarige als binnen het West-Vlaamse hulpverleningslandschap.

Visie

Mensenvisie: In onze werking willen we de minderjarige graag ontmoeten als uniek persoon binnen zijn/haar context. Vanuit oprechte interesse en open dialoog proberen we af te stemmen op alle betrokkenen. Onvoorwaardelijk respect voor zowel jezelf, de ander als de omgeving is hierbij ons vertrekpunt. Het is onze ambitie om ontwikkeling te stimuleren afgestemd op de zorgnood, het tempo en de krachten van de minderjarige en zijn omgeving. Met respect voor ieders beleving willen we onze hulpverlening hierop verder bouwen.

Organisatiecultuur: In ons interdisciplinair team vinden we open dialoog en wederzijds respect belangrijk. We engageren ons als team om continu te reflecteren, actief bij te leren en de zorg te optimaliseren. Onze geïntegreerde zorg houdt in dat we intens samenwerken en belang hechten aan onderlinge uitwisseling van expertise tussen verschillende betrokkenen.

Aanbod

Twoape is een dagbehandelingseenheid verspreid over 4 verschillende units (Ieper, Pittem, Roeselare 1 en Roeselare 2) met elk hun eigenheid.

Twoape @ Ieper

 • Team: 4 psychiatrisch verpleegkundigen, een sociaal verpleegkundige, een opvoeder, twee psychologen en een leerkracht.
 • Doelgroep: kinderen (8-14 jaar) die vastlopen in hun ontwikkeling waarbij reeds bestaande hulpverlening ontoereikend is.
 • Duur: max. 8 weken
 • Programma:
  • ma, di, do 8.30-16 uur
   • onthaal vanaf 8.15 uur, ophalen tot 16.30 uur
  • woe, vrij 8.15-15.15 uur
   • onthaal vanaf 8.15 uur, ophalen tot 15.45 uur
 • Mail: ieper@twoape.be
 • Telefoon: 057 35 69 30

Aanmelden

Als betrokken hulpverlener kan je de minderjarige aanmelden via het aanmeldingsformulier dat je hier terugvindt.
Bij vragen over het aanmeldingsformulier kan je telefonisch contact opnemen met de algemeen coördinator Tine Hollevoet op het nummer 0470 90 41 63.

We kunnen van start gaan wanneer er bij alle betrokkenen een bereidheid is tot samenwerken en er voldoende veiligheid is voor de minderjarige (geen acute gevaarsituatie).

Waar vind je Twoape?

K-blok - gelijkvloers - route 94 (ambulant) - 95 (dienst Twoape)

Twoape9621 200220 064446

Hoofdverpleegkundige

Ime Vermeulen

Aanmeldingsformulier

Klik hier om het aanmeldingsformulier te raadplegen.

Gebogen lijn

Flyer

Raadpleeg hier de flyer.

Gebogen lijn

Kunstproject Twoape

Laatst gewijzigd op 27 november 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn