De Sp-dienst Locomotorische Revalidatie 1 van het Jan Yperman Ziekenhuis is een afdeling waar volwassen patiënten na een polytrauma, amputatie, heup-/kniechirurgie en dwarslaesies terechtkunnen voor intensieve revalidatie tijdens opname in het ziekenhuis.

Na mijn zware hartoperatie durfde ik eerst niet meer fietsen, maar tijdens de revalidatie voelde ik me meteen veilig. Ik haal nu al een gemiddelde van 21 kilometer per uur!
─ Mevrouw A, patiënte hartrevalidatie

De belangrijkste doelstelling in de locomotorische revalidatie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van personen met ernstige motorische beperkingen en handicaps. Dat doen we door enerzijds een zo groot mogelijk herstel te optimaliseren en anderzijds door, ondanks de opgelopen beperkingen, een maximale autonomie te herwinnen.

Wegwijs op de afdeling

De voorzieningen op de afdeling zijn op die wijze aangepast dat je verblijf zo comfortabel mogelijk kan zijn. De ingerichte patio biedt patiënten met een beperking de mogelijkheid om mee te genieten van het buitenlicht tijdens zomerse dagen.

Enkele kenmerken van onze dienst

Openheid

De Sp-dienst Locomotorische Revalidatie wordt gekenmerkt door een aantal typische eigenschappen. Zo geeft de open balie van de verpleegpost de gelegenheid tot spontane communicatie met de hoofdverpleegkundige en de verpleegkundigen om de patiënt, maar ook de familie, optimaal te informeren.

Tevens worden wekelijks vrijblijvende familiegesprekken georganiseerd samen met de revalidatiearts. Dit gebeurt na afspraak via de hoofdverpleegkundige op zaterdagvoormiddag tussen 10 en 12 uur. Niet alleen de patiënt, maar ook de partner en de familie krijgen hier informatie over de evolutie van de revalidatie. Hier worden ook de toekomstmogelijkheden en de verdere planning van de revalidatie van patiënt besproken.

Persoonlijke zorg

De patiënt wordt dagelijks gezien door een revalidatiearts, verpleegkundigen, kinesitherapeut en een ergotherapeut. Wekelijks wordt een multidisciplinair teamoverleg georganiseerd om de evolutie van de patiënt te bespreken en een aangepaste behandeling in te stellen. Deze wekelijkse teamvergadering laat ons toe om te revalidatie optimaal te sturen.

Ook wordt er nauw samengewerkt met alle specialisten van het JYZ die indien nodig de patiënten op de afdeling opvolgen. Dit laat ons toe een persoonlijke revalidatie in te stellen en de medische zorgen dag op dag te evalueren en bij te sturen.

In het kader van het ontslag wordt de familie (en eventueel partner) ook gevraagd deels mee te participeren in het revalidatieproces.

Voorbereiding naar de thuissituatie

Het doel van de Sp-dienst Locomotorische Revalidatie is het creëren van een hotelgevoel. Het is een infuusvrije dienst in een pyjamavrije omgeving. Naast de ontbijthoek en het binnenterras zijn de kamers en de afdeling uitgerust met alle nodige zaken die je binnen je revalidatietraject nodig hebt. Een patiënt verblijft gemiddeld tussen de 10 en 20 dagen op de Sp-dienst Locomotorische Revalidatie en krijgt hier elke dag multidisciplinaire intensieve revalidatie (tussen de 2 en 6 uur).

Opname en revalidatie

Voorwaarden voor opname

Alle patiënten die hier opgenomen worden, moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de revalidatieperiode en intensiteit bieden een meerwaarde aan de patiënt
 • de patiënt is mentaal stabiel
 • de patiënt is internistisch en chirurgisch stabiel

Welke patiënten worden opgenomen?

Zowel patiënten met spier, gewrichts - en zenuwletsels, patiënten met brandwonden, met neurologische aandoeningen als patiënten met hart- en longaandoeningen kunnen hier terecht. De revalidatie richt zich in het bijzonder tot patiënten met een complex ziektebeeld.

Dit zijn bijvoorbeeld patiënten met:

 • chronische rug- en nekklachten
 • complexe orthopedische chirurgie zoals rug- of nekchirurgie of prothesechirurgie
 • zware brandwonden
 • polytrauma
 • aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel (multiple sclerose, ziekte van Parkinson, beroerte, ...)
 • perifere zenuwstelsels
 • amputatie
 • CVS lijders
 • fibromyalgie
 • hart- en longproblemen
 • urinair of faecale incontinentie
 • complexe sportletstels

Dagindeling

Voormiddag

 • Verzorging (vanaf 6.30 uur)
 • Ontbijt (van 7.30 tot 9 uur)
 • Revalidatie (1 à 2 uur/dag)
 • Gezamenlijk middagmaal

Namiddag

 • Koffie
 • Bezoek vanaf 15 uur
 • Revalidatie/kiné of hydrotherapie
 • Namiddagverzorging
 • Avondmaal

Avond

 • Avondverzorging
 • Respecteren van de stilte (einde bezoek om 19 uur)

Terug naar huis

In overleg met de patiënt en zijn familie kijkt de sociale dienst welke thuishulp gewenst is en welke aanpassingen er nodig zijn in de thuissituatie.

Je kan een afspraak maken via de hoofdverpleegkundige van de revalidatie dienst of rechtstreeks contact op nemen met sociale dienst via 057 35 66 77.

Indien terugkeer naar huis niet mogelijk is, wordt samen gekeken naar alternatief (aangepaste WZC, langdurige revalidatiecentra...).

Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet in de rugschool geloofde, maar alles was me liever dan een operatie. Na een aantal sessies ondervond ik dat ik al minder pijnstillers nodig had. Na 25 beurten kon ik helemaal zonder. Een verademing!
─ Meneer Z, patiënt met zware hernia

Waar vind je Sp Locomotorische Revalidatie 1?

Eerste verdieping noordvleugel - kamers 650 - 666

Raadpleeg hier de brochure.

Terug naar boven

Scheirlynck nele

Hoofdverpleegkundige

Nele Scheirlynck

Laatst gewijzigd op 19 maart 2024

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn