De dienst Fysische geneeskunde - Revalidatie is een medische dienst die patiënten na een heelkundige ingreep, een trauma of een letsel met functionele weerslag zo vlug en zo optimaal mogelijk herstelt. Zo kunnen ze hun privé-, vrije tijds- en beroepsactiviteiten hervatten.

Artsen

De dienst Revalidatie

De dienst Revalidatie beschikt over vier revalidatiezalen en een hydrobad, dat is een therapeutisch revalidatiezwembad voor patiënten met locomotorische letsels.

De meer dan 70 gemotiveerde en gespecialiseerde medewerkers staan klaar om de patiënt in de hospitalisatiefase en nadien, indien noodzakelijk, in de ambulante fase te revalideren:

  • De kinesitherapeut werkt naar herstel van de kracht van de patiënt en naar de beweeglijkheid van de gewrichten, het evenwicht en de proprioceptie en algemene uithouding.
  • De ergotherapeut neemt het functionele aspect van de revalidatie op zich, denk maar aan de patiënt terug leren stappen en transfers uitvoeren (in en uit bed of de wagen). Maar ook fijne motoriek, tweehandigheidstraining, cognitieve stimulatie en ergonomieprincipes behoren tot het takenpakket van de ergotherapeut.
  • De logopedist helpt patiënten met spraak- of slikstoornissen.
  • De diëtist adviseert patiënten met voedingsproblemen (overgewicht, ondergewicht).
  • De psychologen staan klaar om de patiënt mentaal te ondersteunen na een trauma en verwerkingsprobleem.
  • Een team van gespecialiseerde verpleegkundigen staat dagelijks in voor de meer dan 48 revalidatiepatiënten op de hospitalisatiedienst revalidatie van het Jan Yperman Ziekenhuis.
  • De technisch orthopedist kan hulpmiddelen aanbieden bij de patiënt waar nodig.
  • De sociale dienst zal het faciliteren naar de thuissetting mee ondersteunen.
  • De administratieve medewerkers staan in voor het administratieve luik van de revalidatie.
  • Tot slot hebben de revalidatieartsen een eerder coördinerende en coachende functie binnen het revalidatieproces van hun patiënten.

Hospitalisatie revalidatie

Patiënten met een letsel van het locomotorisch stelsel na orthopedische ingrepen of letsels van het bewegingsstelsel na verkeersongevallen of trauma’s, alsook neurologische letsels (herseninfarct, hersenbloeding, perifere letsels) worden gerevalideerd in de hospitalisatie revalidatiezaal.

Hier worden tal van behandelingsvormen toegepast. Naast mobilisatie worden ook spierversterkende oefenprogramma’s aangeboden.

Evenwichts- en proprioceptieve oefeningen vormen een belangrijk onderdeel in de hospitalisatiezaal. Hiervoor beschikt de revalidatiezaal over krachtenplateaus met visuele feedback en verschillende vormen van standing, van statisch naar dynamisch.

Gangrevalidatie wordt zo vlug mogelijk opgestart tijdens de opname. Indien de patiënt niet volledig kan/mag steunen, wordt de patiënt gerevalideerd in een suspensieapparaat of onder compressie zodat de patiënt zijn ganganalyse verder kan oefenen, al dan niet met belasting/voedende kracht.

Hand- en polsrevalidatie wordt aangeboden door middel van manuele therapie en van specifieke toestellen.

Tot slot beschikt de hospitalisatiedienst over een geluidsarme ruimte waar cognitieve stimulatie wordt aangeboden, alsook logopedie (voor spraak- en slikproblemen).

Ambulante revalidatie

De ambulante revalidatiezaal is een aparte zaal waar patiënten na een hospitalisatie of na een ambulante consultatie verder revalideren.

Hier beschikt de revalidatiezaal over individuele therapieruimtes waar naast manuele therapie ook osteopathie en myofasciale therapie worden aangeboden bij patiënten met spier-, gewrichts-, bot- of sportletsels.

De ambulante revalidatiezaal beschikt over een therapeutisch hydrobad waar patiënten die onvoldoende kunnen steunen of patiënten met spierzwakte bewegingen onder water (subaquaal) kunnen uitvoeren zonder overbelasting. Dit heeft ook een helend effect. De ambulante revalidatiezaal richt zich ook intensief op krachttraining.

In de aerobe unit worden patiënten met cardiopulmonaire aandoeningen zoals hartdecompensatie (na een hartinfarct of na ingreep), obesitaspatiënten en patiënten die een sterk gedaalde uithouding hebben (vb. na chemo- of radiotherapie) gerevalideerd. Naast de weerstand en het aantal calorieën (via chip) worden ook hartritme, hartfrequentie en bloeddruk weergegeven zodat de revalidatie veilig wordt uitgevoerd.

De rugrevalidatie is een unit specifiek voor patiënten met aspecifieke chronische lage rugpijn waar, naast aerobe training, een spierkorset van de buik- en rugspieren intensief wordt opgebouwd om de rug in de toekomst minder te belasten. Naast een werkpostanalyse worden ook ergonomieprincipes (rughygiëne) aangeleerd. Tijdens de rugrevalidatie wordt ook psychologische begeleiding aangeboden indien nodig.

De functionele unit is een eenheid waar vooral de ergotherapeuten, maar ook de kinesitherapeuten, zich richten op functionele revalidatie zoals fijne motoriek, ADL-activiteiten, stappen, cognitieve training, evenwichts- en proprioceptieve oefeningen en ergonomieprincipes.

Cardioteam4122

De cardiale revalidatie gebeurt in samenspraak met de cardioloog-revalidatiearts Dr. Viaene. De trainingen gaan door onder toezicht van een kinesitherapeut en er is ook begeleiding van een diëtiste, psychologe (o.a rookstop) en sociaal assistent.

Geriatrische revalidatie

De geriatrische patiënt met een trauma, letsel of ziektebeeld met functionele weerslag wordt gerevalideerd in de specifieke geriatrische revalidatie. De oudere geriatrische patiënt heeft een verhoogde comorbiditeit waarbij naast diabetes mellitus ook bijvoorbeeld long- of hartfalen, artrose, gedaalde nierfunctie of cognitieve stoornissen voorkomen.

De geriatrische patiënt wordt intensief gerevalideerd met uithoudings-, spierversterkende- en mobilisatieoefeningen, evenwichts- en proprioceptieve oefeningen en cognitieve revalidatie. Hierbij wordt naast analytische training zoals krachttraining, evenwicht, proprioceptie, grove en fijne motoriek ook aandacht geschonken aan standing en dit zowel statisch en dynamisch.

Naast analytische training wordt ook functionaliteitstraining aangeboden zoals gangrevalidatie, trappen op- en afgaan, transfertraining, rolstoeltraining, ADL-activiteiten, valpreventie en keukenactiviteiten.

Ook cognitieve en mentale training wordt aan de hand van visueel-motorische concentratieoefeningen aangeboden.

Socio- en groepsactiviteiten zoals keukenactiviteiten en groepsgymnastiek bij geriatrische patiënten tijdens groepssessies behoren ook tot het revalidatiepakket.

VW2 A8711

Revazaal screenshot

Neem een kijkje in onze revalidatiezaal

Klik hier!

Raadpleeg ook onderstaande pagina's:

Laatst gewijzigd op 23 januari 2024

Waarvoor kan je bij ons terecht?

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn