Reumatologie is de medische discipline die zich bezighoudt met aandoeningen van het bewegingsstelsel. Reumatologie behandelt dus de ziektes van de spieren, pezen en (voornamelijk) de gewrichten. De hoofdklacht betreft meestal pijn of gewrichtszwelling.

Artsen

Wat is reuma?

In tegenstelling tot wat veelal wordt aangenomen zijn er zeer veel verschillende soorten reumatologische problemen. 'Reuma' op zich bestaat niet! Het is een term die vaak in de mond wordt genomen, maar waar ruim 200 verschillende aandoeningen mee bedoeld kunnen worden. Grosso modo worden deze aandoeningen gegroepeerd in ontstekingsreuma's, mechanische problemen en aandoeningen van het metabolisme leidend tot gewrichtsproblemen.

Deze aandoeningen komen zeer zeker niet louter bij ouderen voor. Je kan op alle leeftijden met 'reuma' geconfronteerd worden, zelfs als kind.

De meest typerende reumatische ziekte is reumatoïde artritis. Reumatoïde artritis is een frequent probleem en is van alle leeftijden. Het is het typevoorbeeld van de ontstekingsreuma's. Indien onbehandeld kan dit leiden tot ernstige misvormingen en invaliditeit.

Artrose hoort ook thuis binnen de reumatologie. Het is een voorbeeld van mechanisch reuma. Verlies van kraakbeen, wat kenmerkend is voor artrose, leidt tot overbelastingspijn. Artrose komt vaker voor naarmate je ouder wordt (slijtage-reuma), maar leeftijd is niet de enige oorzakelijke factor. Enkele andere voorbeelden van reumatische aandoeningen zijn jicht (metaboolprobleem) en de ziekte van Bechterew.

In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt, zijn reumatische problemen veelal behandelbaar. Elke ziekte vereist een individuele aanpak, omdat er telkens sterk verschillende verschijnings- en evolutievormen bestaan. Er kan echter algemeen gesteld worden dat een vroege en correcte diagnose en een vroegtijdig opgestarte en aangepaste behandeling belangrijk is om een invaliderende evolutie te vermijden.

Neem een kijkje op onze pagina rond patiëntenverenigingen om na te gaan waar je terecht kan voor jouw specifieke aandoening.

Laatst gewijzigd op 27 november 2023

Waarvoor kan je bij ons terecht?

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn