Historiek

Het Jan Yperman Ziekenhuis kent een lange en rijke geschiedenis. Je ontdekt er hier alles over.

Jan Yperman (persoon)

De naam Jan Yperman

De naam Jan Yperman komt van de gelijknamige middeleeuwse chirurgijn uit de 13-14de eeuw. Hij was verbonden aan het Ieperse Belle Godshuis. In het begin van de 14de eeuw schreef Jan Yperman twee werken over heelkunde en interne geneeskunde. Deze manuscripten kenden een verborgen bestaan tot op het einde van de negentiende eeuw, toen ze in Londen opdoken. In zijn tijd was Jan Yperman een pionier en vernieuwer op het vlak van chirurgie en geneeskunde. Wil je meer weten over Jan Yperman? Het Yper Museum zocht het uit.

Drie ziekenhuizen bundelen de krachten

Het Jan Yperman Ziekenhuis is ontstaan uit de fusie van drie kleinere, regionale ziekenhuizen. Die vond plaats op 1 juni 1998. Het ging om de Kliniek Zwarte Zusters in het centrum van Ieper, het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis op de huidige campus in Sint-Jan, en het Mariaziekenhuis langs de ring in Poperinge. Het voornaamste doel van de fusie was medische zorg mogelijk te maken die een klein ziekenhuis afzonderlijk niet kon aanbieden. Op de foto zie je v.l.n.r. de Kliniek Zwarte Zusters (die in 2019 deels werd gesloopt om plaats te maken voor appartementen), het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis en het Mariaziekenhuis.

1998 foto's

Bouwen en verbouwen

Na de fusie werd beslist om het leeuwendeel van de activiteiten op één campus te centraliseren in Sint-Jan (Ieper), met behoud van een polikliniek in Poperinge en enkele kleinere campussen. In november 2002 ging een groot nieuw- en verbouwproject van start, in verschillende fasen.

grondwerken

Werken gebouw

In een eerste fase werd een nieuwbouw opgetrokken in 7 niveaus, in een kenmerkende Y-vorm, met de drie benen van de letter Y. Die Y-vorm zie je ook in het logo van het ziekenhuis.

Daarna werd de zuidvleugel verbouwd en uitgebreid. In het medisch-technisch blok bevinden zich onder meer de spoedafdeling, het operatiekwartier, het labo en de dienst intensieve zorgen.

In een verdere fase werden een hele reeks afdelingen grondig gerenoveerd, waaronder de materniteit. Daar krijgen mama en baby de allerbeste zorgen in een warme en moderne omgeving.

In de laatste fase werden nieuwe geriatrie-afdelingen gebouwd en kreeg het ziekenhuis een nieuw onthaal, waarboven de administratieve diensten een plek kregen. In het onthaal vind je ook de bistro, het restaurant voor bezoekers van het ziekenhuis.

Spoedopname inrit

Luxekamer materniteit

Jan Yperman vandaag

Het Jan Yperman Ziekenhuis is een modern, hoogtechnologisch ziekenhuis met 532 bedden, waar meer dan 1.300 medewerkers en 130 artsen elke dag het beste van zichzelf geven voor hun patiënten. De schaal van het ziekenhuis maakt het mogelijk gespecialiseerde zorg op topniveau aan te bieden, en tegelijk warm en overzichtelijk te blijven, op mensenmaat dus. Naast de hoofdcampus in Sint-Jan telt het Jan Yperman Ziekenhuis nog vijf andere campussen: Poli Poperinge, Medisch Centrum Diksmuide, de collectieve autodialyse in Veurne en radiologiekabinetten in de Klaverstraat in Ieper en in Komen.

luchtfoto JYZ

Laatst gewijzigd op 4 maart 2024

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn