Leveranciers

Waar en wanneer kun je als leverancier terecht in het Jan Yperman Ziekenhuis?

Waar?

Leveringen dienen te gebeuren aan het centraal magazijn. Hiervoor neem je de inrit van de spoeddienst (urgenties) ter hoogte van de Pilkemseweg 84 in 8900 Ieper en volg je de borden met 'leveringen' op.

Wanneer?

Leveringen kunnen gebeuren op werkdagen, op de volgende momenten:

  • tussen 8 en 12.30 uur
  • tussen 13.15 en 16.30 uur

Facturatiegegevens

Je dient het bestelbonnummer te vermelden op elke verzendnota en factuur. Elke levering moet een zendnota bevatten en per bestelbon dient 1 factuur opgemaakt te worden.

De eenvoudigste en snelste manier is uw facturen digitaal te sturen naar de dienst boekhouding. Deze mails worden automatisch verwerkt: gelieve uw factuur steeds in pdf-formaat als bijlage in te voegen. Eén pdf per factuur! U kunt uw e-facturen ook aanbieden via het OpenPEPPOL-platform.

Facturatie gebeurt op naam van:
vzw Jan Yperman Ziekenhuis
t.a.v. dienst boekhouding
Briekestraat 12
8900 Ieper
btw-nummer: BE 0462 915 078

Gedragscode voor leveranciers

De zorg van onze patiënt staat centraal. Dat houdt ook in dat iedereen correct en veilig omgaat met de gegevens van onze patiënten en onze systemen, zowel medewerkers als leveranciers!
De “Gedragscode voor leveranciers: Informatieveiligheid & gegevensbescherming” omschrijft de verwachtingen van het JYZ ten aanzien van alle leveranciers en hun onderaannemers

Raadpleeg hier de integrale versie van de “Gedragscode voor leveranciers: Informatieveiligheid & gegevensbescherming”. De gedragscode is opgebouwd uit twee grote onderdelen:

Wat verwachten wij tijdens het aankoopproces?

Het eerste deel beschrijft welke informatie en documenten een leverancier – indien van toepassing - moet aanleveren samen met de offerte. Dit gaat o.a. over het MDS2-formulier voor medische toestellen, verwerkersovereenkomst indien er persoonsgegevens verwerkt worden (GDPR), cloud-toepassingen, vertrouwelijkheidsverklaringen medewerkers, etc.

Wat verwachten wij tijdens de dienstverlening?

Het tweede deel beschrijft de praktische richtlijnen waaraan leveranciers zich moeten houden. Dit gaat van plaatsbezoeken in het ziekenhuis, het gebruik van systemen of toegang tot het EPD voor externe medewerkers tot het leveren van online support via VPN, etc.

OPGELET: Leveranciers die het ziekenhuis binnenkomen in het kader van een dienstverlening en die zich – zonder begeleiding van een medewerker van het Jan Yperman Ziekenhuis – in de niet-publieke zones moeten begeven, moeten zich steeds aan- en afmelden aan de voorziene kiosk of badgelezer bij de technische dienst of het onthaal (zie pagina 7 van de gedragscode). Bij het niet badgen, veronderstellen we geen aanwezigheid en bijgevolg betalen we geen factuur voor deze gepresteerde uren.

Documenten

Download hier de confidentialiteitsverklaring EPD.

Download hier de verwerkersovereenkomst.

IT-vereisten voor softwareleveranciers

Om in aanmerking te komen voor het leveren van softwaretoepassingen moet elke leverancier rekening houden met de technische vereisten van het ziekenhuis. Raadpleeg hier de technische vereisten opgesteld door de ICT-dienst.

Veiligheid en preventie

Raadpleeg hier de algemene veiligheidsvoorschriften voor derden in het JYZ.

Download hier een blanco werkvergunning.

Klokkenluidersregeling

Het Jan Yperman ziekenhuis acht het van belang dat leveranciers en professionele partners op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden het ziekenhuis. Het gaat hierbij om vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard die worden vastgesteld tijdens werkzaamheden in ons ziekenhuis. Klik hier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op 2 april 2024

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn