Prijssimulator

Met deze tool kun je de geraamde kostprijs berekenen van een onderzoek, ingreep of behandeling.

info arts

Deze ramingen zijn gebaseerd op facturen van het voorbije jaar. Deze bedragen zijn slechts een indicatie, je uiteindelijke factuurbedrag kan hiervan verschillen. Alles hangt af van eventuele persoonlijke wensen, extra onderzoeken, duur van de opname, verbruik van geneesmiddelen, gebruik van implantaten, …

In deze bedragen zijn alle onderdelen op je factuur opgenomen:

  • Verblijfskosten: persoonlijk aandeel ligdag, kamersupplementen bij een éénpersoonskamer
  • Geneesmiddelen: conform de wetgeving
  • Honoraria: remgelden op (forfaitaire) prestaties (meer info)
  • Supplementaire honoraria: in geval van een eenpersoonskamer kan een extra bedrag ten laste worden gelegd door alle dokters (meer info)
  • Implantaten en medische hulpmiddelen: conform de wetgeving
  • Diversen zoals water, kapster, telefoon, ...

De geraamde bedragen zijn de bedragen ten laste van de patiënt (de persoonlijke opleg na eventuele tussenkomst van de mutualiteit).

Erelonen zijn vastgelegd door het RIZIV. Meer info over wat ereloonsupplementen zijn kan vind je hier.

Wil je een meer gedetailleerde raming of zit het onderzoek, de ingreep of behandeling die je zoekt niet in de prijsramingstool, contacteer dan gerust onze dienst facturatie op 057 35 65 36 of via mail.

Leer meer over je ziekenhuisfactuur

Klik hierGebogen lijn
NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn