Palliatief Supportteam

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening.

Pal sfeer29673

Wij bieden Palliatieve Zorg aan voor mensen met een levensbedreigende ziekte of wanneer genezen niet meer kan. Dit kan vroeg in het ziekteverloop al aan de orde zijn. De zorg gaat uit naar zowel de persoon zelf als naar de naaste omgeving.

De zorg die wij aanbieden focust op het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Wij hechten veel belang aan alles wat de kwaliteit van leven kan bevorderen, zowel op medisch, fysiek, psychisch, sociaal en existentieel vlak.

Het team

Het PST is een multidisciplinair team dat bestaat uit:

Klik op de naam van de persoon die je wenst te contacteren via e-mail.

Contact

Een afspraak met het team kan je maken via de hoofdverpleegkundige van de afdeling of via de behandelend arts. Indien je toch rechtstreeks contact wil opnemen met het team kan dit telefonisch, op het nummer 057 35 67 35 of via PalliatiefSupportteam@yperman.net.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Ons team staat klaar voor zowel de patiënt als zijn familie/ naasten:

  • psychosociale begeleiding en ondersteuning bij het krijgen van slecht nieuws
  • informatie rond levenseindebeslissingen
  • palliatieve zorg binnen en buiten het ziekenhuis
  • sociale voorzieningen
  • rouw- en verliesverwerking
  • spirituele noden
  • pijnproblematiek
  • ...

Laatst gewijzigd op 10 mei 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn