DIO-team (Digestieve Oncologie)

Het DIO-team (Digestieve Oncologie-team) is een multidisciplinair team dat een zorgtraject uitstippelt voor mensen met een kwaadaardige gastro-intestinale aandoening (maag-darmstelsel).

Ons doel is om op een snelle en kwaliteitsvolle wijze een diagnose en behandeling in te stellen met betrekking tot maag-darmkanker. Daarnaast willen wij ook ondersteuning aanbieden tijdens het hele behandelingstraject, zowel voor de patiënt als voor zijn onmiddellijke omgeving.

Het team

Klik op de naam van de persoon die je wenst te contacteren via e-mail.

Ons multidisciplinair team omvat naast bovenstaand team ook de gastro-enterologen, huisartsen, diëtisten, chirurgen, oncologen, radiologen en radiotherapeuten.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

  • Het DIO-team heeft een brugfunctie tussen de arts en de patiënt
  • Opvang en emotionele ondersteuning van patiënt en nabije omgeving
  • Info over onderzoeken en behandelingen
  • Regelmatig bezoek van het team in het ziekenhuis tijdens de behandeling
  • Praktische info rond hulpmiddelen, sociale en financiële voorzieningen ...
  • Psychologische begeleiding
  • Begeleiding van zowel patiënt en familie tijdens en na consultaties
  • Existentiële begeleiding

Het team staat in voor je lichamelijke, praktische en psychische zorgen. Je kunt met allerlei vragen en zorgen bij hen terecht. Zij werken samen en verwijzen naar elkaar door om je een gepast antwoord te bieden.

Verpleegkundige Wim is een vertrouwenspersoon die jou van nabij opvolgt. Hij geeft info over onderzoeken en behandelingen en stapt naast jou mee tijdens je behandelingstraject.

Sociaal werkster Sanne heeft extra aandacht voor de impact van kanker op het gezin, het werk, de studies enzovoort. Jouw familieleden en jijzelf kunnen altijd bij haar terecht voor vragen over praktische zaken zoals vervoer, financiën, sociale voorzieningen, verzekeringen, werksituatie en ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie.

Psychologe Katherine kan jouw en je gezin ondersteunen en begeleiden in het omgaan met de ziekte, de impact ervan op je leven of andere emotioneel belastende zaken.

Bij de diëtisten kun je terecht met alle vragen over voeding en sondevoeding.

Pastor Petra staat klaar met een luisterend oor. Jij of je familie kan in gesprek gaan met de pastor wanneer je op zoek bent naar wat (veer)kracht geeft, wanneer je verdriet, hoop of dankbaarheid wil delen, bij vragen rond het levenseinde of bij vragen rond zin- en betekenisgeving. De pastorale dienst biedt ook de mogelijkheid om, in overleg met jou en/of je naasten, een ritueel voor te bereiden. De pastor is er vanuit een christelijke inspiratie, maar met aandacht en waardering voor ieders levensbeschouwelijke achtergrond.

Laatst gewijzigd op 28 februari 2022

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn