Onderzoeken

Allergietesten bij kinderen

Allergietesten kunnen via huidpriktesten of via bloedname gebeuren. De arts zal beslissen welke test voor jouw kind aangewezen is.

Huidpriktest voor allergie

Om vast te stellen welke allergie(ën) je hebt, maken we soms gebruik van huidtests. Voor klassieke allergieën zoals pollen (stuifmeel), huisstofmijt, dieren (kat, hond...) gebruiken we een huidpriktest. Hierbij brengen we druppels met de mogelijke allergenen aan op de voorarm en doorpikken we die met een zeer fijn naaldje. Na 15 minuten gaan we na of er op de prikplaatsjes een kleine zwelling optreedt. Dit geeft aan dat je mogelijk allergisch bent voor dit product.

Belangrijk:

  • De interpretatie van een huidtest kan niet los worden gezien van het verhaal dat je brengt
  • Huidtests kunnen NIET uitgevoerd worden wanneer je antihistaminica (pilletjes tegen jeuk en allergie) neemt

Bloedtesten voor allergie: IgE antistoffen (specifiek en totaal) en immunoCPAP

Vele allergieën worden veroorzaakt door IgE antistoffen en immunoCPAP . Deze IgE antistoffen zijn specifiek gericht tegen de stof(fen) waartegen je reageert en lokken zo de allergische reactie uit. We kunnen deze IgE antistoffen op een zeer eenvoudige manier in het bloed bepalen. De testen vergen geen bijzondere voorbereiding en kunnen alle dagen uitgevoerd worden.

Laatst gewijzigd op 4 juli 2022

Medische dienst

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn