Hieronder vind je meer informatie over hemodialyse.

Chronische hemodialyse in een dialysecentrum

Voor deze behandeling kom je drie keer per week naar het ziekenhuis. Gedurende een voor- of namiddag zal een kunstnier je bloed zuiveren.

De aanvoer van het bloed naar het dialysetoestel kan op twee manieren:

 • Via een fistel: een verbinding van een ader met een slagader in de arm, zodat een brede ader zich kan ontwikkelen, die bij elke dialyse aangeprikt kan worden.
 • Via een katheter: een plastic buisje dat onder lokale verdoving wordt ingeplant in de hals of borstkas. Dit wordt gebruikt wanneer een fistel niet mogelijk is.

Tijdens de dialyse zit je in een comfortabele zetel of lig je in bed. Je hebt een aparte tv of radio. Er is ook toegang tot het internet. Je krijgt een individuele, aangepaste, kwaliteitsvolle behandeling in een modern centrum met up-to-date toestellen. Je bent omringd door deskundige verpleging, onder supervisie van het team nefrologen. We doen ook een beroep op diëtisten en sociaal verpleegkundigen.

De dialysebehandeling wordt volledig terugbetaald.

De voordelen van chronische hemodialyse in een dialysecentrum zijn:

 • De uren van de behandeling liggen vast.
 • Je ontmoet andere patiënten.
 • De dienst dialyse regelt het vervoer van en naar het dialysecentrum.
 • Je krijgt een maaltijd aangeboden door het ziekenhuis.
 • Je hoeft je niets aan te trekken van de behandeling. Alles wordt opgevolgd door de verpleging en de nefrologen. Elke dialyse krijg je bezoek van de nefroloog zodat je medische problemen kan bespreken.

Acute dialyse

Bij de diagnose van acuut ernstig nierfalen, is er soms nood aan acute dialyse. Deze behandeling kan uitgevoerd worden op de afdeling Intensieve Zorgen of, na stabilisatie van de patiënt, op de hemodialyseafdeling.

De keuze van de techniek voor de acute dialyse wordt in overleg bepaald door de nefroloog, de dokter-intensivist en cardioloog.

Plasmaferese

Bij de behandeling van sommige zeldzame ziektes is plasmaferese aangewezen.

Plasmaferese is een behandeling waarbij er een uitwisseling is van het eigen plasma met andere vloeistoffen.

Thuishemodialyse

Hemodialyse kan ook thuis gebeuren, maar is enkel mogelijk als je een stabiele dialyse hebt.

Er zijn een aantal redenen om te kiezen voor thuishemodialyse:

 • Sommigen willen graag in hun eigen omgeving dialyseren. Ze nemen dan zelf verantwoordelijkheid op voor hun behandeling.
 • Je kan zelf bepalen wanneer, hoe lang en hoe vaak de behandelingen plaatsvinden, binnen medisch verantwoorde marges.
 • Er is geen reistijd naar het dialysecentrum meer, dus is wachten op het ziekenvervoer geen probleem meer.
 • Het te volgen dieet is minder strikt bij frequentere dialyses.
 • Je komt minder naar het ziekenhuis: na opleiding kom je enkel 4 tot 6-wekelijks op consult bij jouw arts en de verpleegkundige.

Voordat je met thuishemodialyse begint, krijg je eerst een opleiding. Deze duurt ongeveer twee maanden.

Alle nodige materialen om de behandeling thuis in de beste omstandigheden uit te voeren worden door het centrum ter beschikking gesteld en bij de patiënt thuis geleverd. De directe kosten voor de dialyse worden door het ziekenfonds terugbetaald en direct verrekend via het ziekenhuis (de patiënt hoeft dus niet te betalen voor het materiaal en het gebruik van het toestel).

Om de zes weken gebeurt er een bloedafname en is er bespreking van je medische toestand met je nefroloog.

Heb je interesse om met thuisdialyse te starten? Neem dan contact op met je nefroloog.

Enkele nadelen kunnen eventueel zijn dat je zelfstandig thuis de dialyse volgt. Er is wel steeds een wachtdienst beschikbaar bij technische problemen, en een wachtdienst vanuit het ziekenhuis voor medische problemen. Je hebt ook wat plaats nodig voor stockage van het materiaal en het toestel.

Selfcaredialyse

Dit houdt in dat de patiënt in het ziekenhuis (op de dienst dialyse) wordt gedialyseerd, maar deels mee de verantwoordelijkheid voor zijn/haar behandeling draagt. Selfcare biedt dus een mooi compromis tussen thuisdialyse en hemodialyse in het ziekenhuis.

Je verkeert bij voorkeur in een relatief gezonde toestand, dit wil zeggen geen grote ziekten of aandoeningen naast je dialysebehandeling. Verder ben je gemotiveerd om een gedeelde verantwoordelijkheid op je te nemen. En je toont een oprechte interesse in de opleiding die je wordt aangeboden.

Deze opleiding duurt één tot twee maanden, afhankelijk van persoon tot persoon. Je leert wat een dialysebehandeling inhoudt, hoe je een toestel moet opbouwen, met welke alarmen je geconfronteerd kan worden en hoe je deze oplost,… Dit alles aan de hand van een volledig uitgewerkte cursus en een nauwe begeleiding van de verpleging.

Een aantal redenen om te kiezen voor selfcaredialyse:

 • Zelfstandigheid voor jou en jouw familie:
  • geen wachttijden
  • beter te combineren met je job (vrij te kiezen tijdstip en dagen, 3 tot 6 dagen dialyse per week en maximum 3 dagen tussen een behandeling)
  • minder strikt dieet bij frequentere dialyses
  • zelfzorg

Vakantiedialyse

Vakantie en dialyse gaan perfect samen in onze regio. Je kan gedialyseerd worden in Ieper en ons Centrum voor Autodialyse in Veurne.

 • Vakantiedialyse Ieper:

Je bent welkom in ons centrum voor chronische hemodialyse.

Geïnteresseerden kunnen het onderstaande aanvraagformulier downloaden.

Gelieve het ingevulde formulier minstens een maand voor de eerste vakantiedialyse terug te sturen naar het centrum waarbij de aanvraag werd gedaan.

Nachtdialyse

Binnen het dialysecentrum van het Jan Yperman Ziekenhuis bestaat sinds begin oktober 2017 de mogelijkheid om 's nachts te dialyseren.

Om kandidaat te zijn, moet je eerst en vooral gemotiveerd zijn en op medisch vlak geen contra-indicatie hebben voor nachtdialyse. De bedoeling is om in eerste instantie professioneel actieve patiënten te helpen, maar ook andere patiënten kunnen zeker in aanmerking komen.

De beslissing wordt genomen door de nefrologen.

Praktisch

Er zijn 's nachts 10 plaatsen beschikbaar voor patiënten om te dialyseren volgens een vast schema op maandag-, woensdag-, en vrijdagnacht.

De nachtelijke hemodialyse duurt gemiddeld 8 uur. Er wordt verwacht dat de patiënten zich aanmelden op dialyse tussen 21 en 22 uur. Er zijn 's nachts twee dialyseverpleegkundigen aanwezig.

Voor- en nadelen

Voordelen van nachtdialyse zijn een betere levenskwaliteit en een betere controle van fosfor waardoor het dieet minder streng is, vaak medicatie kan worden afgebouwd en het risico op slagaderverkalking afneemt. Ook kan het verwijderen van vocht trager gebeuren, waardoor er minder vaak krampen en bloeddrukdalingen optreden. Vaak kan ook de bloeddrukverlagende medicatie worden afgebouwd.

Daarnaast zijn er voordelen op psychosociaal vlak: doordat er wordt gedialyseerd tijdens de slaap, is er tijd vrij overdag voor studie, werk of activiteiten binnen het gezin.

Een nadeel kan wel zijn dat er een minder goede nachtrust is tijdens de nachtdialyse.

Terug naar boven.

Nachtdialyse8264

Meer info

Voor bijkomende informatie en vragen kan je terecht bij de hoofdverpleegkundige van dialyse of een van de adjunct-verantwoordelijken op het telefoonnummer 057 35 61 41 op weekdagen tussen 8 en 17 uur.

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn