Klinische Biologie

Labo klinische biologie

Klinisch labo0084

Het laboratorium Klinische Biologie ondersteunt de zorgverlening door laboratoriumtesten uit te voeren die noodzakelijk zijn om een diagnose te stellen en om een ziektetoestand op te volgen. Deze testen kunnen zowel door specialisten binnen het ziekenhuis, als door huisartsen eenvoudig aangevraagd worden. De uitvoering gebeurt met de nieuwste technieken, innovaties worden op de voet gevolgd door het team klinisch biologen.


Het laboratorium streeft naar een optimale dienstverlening waarbij de beste zorg voor de patiënt centraal staat.

Dringende onderzoeken gebeuren 24 uur op 24, 7 dagen per week.

Daarnaast verlopen aanvragen binnen en buiten het ziekenhuis veilig en efficiënt dankzij het elektronisch aanvraagsysteem.

Artsen

Elektronische JYZ Labo module

De link JYZ - Orderinvoer & Resultaatconsultatie geeft u de mogelijkheid om elektronisch

 • labo orders te maken
 • stalen in pre-gebarcodeerde recipiënten te scannen en zo te koppelen aan het labo order
 • resultaten te consulteren

Indien u nog geen login hebt of meer informatie wenst, gelieve contact te nemen via biologen@yperman.net.

Staalafname

Als niet-gehospitaliseerde patiënt kom je in contact met onze dienst bij de staalafname. Je kan een staal afgeven of een staal laten afnemen:

 • Op werkdagen van 7.30 tot 20.00 uur.
 • Op zaterdag van 8.00 tot 12.15 uur.

Bij hospitalisatie worden de stalen afgenomen door artsen of verpleegkundigen. Deze stalen worden naar het labo getransporteerd via de buizenpost of door een logistiek team.

Je behandelende arts kan de resultaten digitaal opvragen, via het centraal medisch dossier.

Onderzoek menselijke lichaamsvochten

Het Laboratorium Klinische Biologie onderzoekt menselijke lichaamsvochten. De voornaamste lichaamsvochten zijn bloed, urine, stoelgang, wondvocht, bronchopulmonaire stalen (vb. fluimen), sperma en ruggenmergvocht.

Professionele subdisciplines

Binnen het laboratorium onderscheiden we meerdere professionele subdisciplines die overeenstemmen met verschillende medische vakgebieden:

 • Algemene (bio)chemie
 • Hematologie en bloedstolling
 • Toxicologie en therapeutic drug monitoring (TDM)
 • Hormonologie
 • Serologie (infectieus en niet-infectieus)
 • Moleculaire biologie
 • Microbiologie
 • Fertiliteit (intermediaire structuur)

Het team

De vijf specialisten klinisch biologen waarborgen de kwaliteit van de uitgevoerde testen en staan ter beschikking voor diagnostisch advies.

Een team van 27,5 voltijdse equivalenten, allen A1-geschoolde medische laboratoriumtechnologen (laboranten) onder supervisie van de klinische biologen, zorgt voor het uitvoeren van de aangevraagde tests.

Zij maken daarbij gebruik van de nieuwste middelen en methodes, die continu op punt gesteld worden.

Analyses

De overgrote meerderheid van de analyses wordt uitgevoerd door een 20-tal verschillende types labautomaten en de resultaten worden rechtstreeks doorgestuurd naar een centraal laboratoriuminformaticasysteem.

Voor de uitvoering van de courante analyses van algemene chemie, hematologie en bloedstolling is een 24-uurspermanentie verzekerd.

De stalen worden in het laboratorium voor een bepaalde periode bewaard zodat bijkomende onderzoeken mogelijk zijn en een nieuwe afname mogelijk niet nodig is.

Het laboratorium neemt deel aan tal van kwaliteitscontroleprogramma's die opgelegd zijn door de FOD Volksgezondheid.

BELAC-accreditatie

Het laboratorium is sinds 2014 geaccrediteerd volgens de internationale ISO 15189-norm. Deze norm is specifiek van toepassing op medische laboratoria. De accreditatie wordt uitgereikt door BELAC, de Belgische Accreditatie-instelling van de FOD Economie.
Een overzicht van de analysen waarvoor het laboratorium geaccrediteerd is, kan geraadpleegd worden via deze link.

Labogids

De labogids biedt nuttige algemene info over ons klinisch labo, informatie per analyse, documenten en nieuws.

Laatst gewijzigd op 27 november 2023

Waarvoor kan je bij ons terecht?

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn