De doelstelling van de liaisonpsychiatrie is de scheiding tussen de psychiatrie en de rest van de geneeskunde in het ziekenhuis te verkleinen en de zorg voor patiënten met psychische én lichamelijke aandoeningen te verbeteren. De liaisonpsychiatrie zorgt voor een 'liaison' of brug tussen lichaam en geest.

Uit onderzoek is gebleken dat psychologische interventies bij patiënten met zowel lichamelijke als psychische problemen de duur van de opname en het aantal heropnames kunnen verlagen. Daarom is er in ons ziekenhuis een liaisonteam operationeel.

Team

Het team staat in voor de opvang en begeleiding van gehospitaliseerde patiënten met psychische of psychiatrische moeilijkheden. Reeds van in het begin van de opname willen we deze mensen begeleiden. Er kunnen gesprekken met de verpleegkundige of de psycholoog plaatsvinden.

Er is een goede samenwerking tussen de verschillende teamleden. Het team bestaat uit:

Liaisonpsychologe Sien Verdru

  • Hebben oog voor het psychologische luik, dit zowel voor de patiënt als voor de naasten.
  • Staan in voor het op gerichte wijze begeleiden of therapeutisch behandelen van de patiënt.
  • Er kan ook psycho-educatie gegeven worden.

Psychiatrisch verpleegkundige Liesbeth Houzet

  • Staat in voor de triage en dagelijkse opvolging van de patiënten met psychische problemen.
  • Indien noodzakelijk, wordt er gezorgd voor gepaste doorverwijzingen of ambulante opvolging, zodat de patiënt na de hospitalisatie verder psychisch kan ondersteund worden.

Psychiater dr. Katrien Verstraete

  • Adviseert de behandelend arts (rol van consulent)
  • Consulten met betrekking tot vragen over diagnose, behandeling eb medicatie vinden 3 keer per week plaats.

Het liaisonteam kan ingeschakeld worden door de behandelende artsen, de hoofdverpleegkundigen van de afdeling of door de patiënt zelf. Voor vragen betreft stemmingsstoornissen, verslavingen, psychosomatische stoornissen, suïcidaliteit, rouw, ... kan het team gecontacteerd worden.

Naast de zorg voor gehospitaliseerde patiënten, begeleiden we ook mensen die na hun opname ambulante begeleiding wensen of mensen die door de behandelend arts worden doorverwezen voor psychologische opvolging.

Contact

Psychiatrisch verpleegkundige:

Liesbeth Houzet
T: 057 35 67 26

Psychologen:

Sien Verdru en Charlotte Dejonckheere
T: 057 35 67 20
M: psychologen@yperman.net

Ambulant Behandelprogramma Alcohol Ieper

Het Ambulant Behandelprogramma Alcohol Ieper (ABA) biedt een gespecialiseerde groepstherapeutische behandeling aan voor personen met een problematisch alcoholgebruik. Samen met ons team ga je zelf aan de slag om te komen tot een nuchtere en gelukkige levensstijl. In een trainingsprogramma dat over zeven halve dagen loopt, leggen we hiervoor de basis.

Met deze zelftest kan je een zicht krijgen op jouw drinkpatroon en hoe het ermee gesteld is.

Voor meer informatie en vragen over de ABA kan je op de website van ABA terecht.

Laatst gewijzigd op 10 april 2024

Waarvoor kan je bij ons terecht?

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn