De dienst neonatologie is gespecialiseerd in de zorg voor te vroeg geboren kinderen en zieke pasgeborenen. Elke baby wordt deskundig en met de nodige aandacht verzorgd. De ouders worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

Artsen

Toegang tot de neonatologie

De neonatologie bevindt zich op route 17, op het einde van de gang van de materniteit. De dienst is enkel toegankelijk door aan te bellen via de intercom of voor de ouders door middel van een badge.

De ouders

Als ouder ben je altijd welkom. Tijdens het verblijf op de materniteit kan je ons vanop de kamer bereiken op het nummer 6071. Eenmaal thuis kan je ons dag en nacht contacteren op 057 35 60 71.

Op de materniteit beschikken we over een ouderkamer waar je even tot rust kan komen tussen 2 verzorgingsmomenten in.

Premature baby's zijn erg vatbaar voor infecties. Daarom is persoonlijke hygiëne heel belangrijk. We vragen je bij het binnenkomen van de afdeling een correcte handhygiëne toe te passen. Vraag gerust een maskertje bij een verkoudheid of een koortsblaar.

Andere bezoekers

Je bezoek is uiteraard ook welkom. Bezoekers melden zich aan via de intercom. Voor het bezoek gelden de volgende afspraken:

  • Kinderen van het gezin en grootouders mogen één maal per dag tussen 16u en 19u gedurende 10 minuten op de afdeling binnenkomen. Ze moeten steeds vergezeld zijn van één of beide ouders. Er worden maximum 3 personen tegelijk bij de baby toegelaten. Er wordt gevraagd de baby's in de incubators en bedjes niet aan te raken. Andere familieleden en vrienden kunnen de baby via de bezoekersgang bewonderen tussen 14u en 20u30.
  • Kinderen jonger dan 12 jaar zetten steeds een mondmasker op.
  • We vragen je om extra aandacht te schenken aan de gezondheidstoestand van de grootouders en kinderen en bij de minste twijfel (verkouden, koortsblaar,...) het bezoekje uit te stellen of enkel in de bezoekersgang te komen.

Privacy

Gedurende de opname van je baby op neonatologie zal je ook geconfronteerd worden met andere baby's die daar verblijven. Om de privacy van de baby's en de ouders te respecteren, vragen we je alleen aandacht te besteden aan je eigen kindje. Wij geven enkel inlichtingen aan de ouders van de baby, nooit aan anderen.

Ouderparticipatie

Naast de medische en verpleegkundige verzorging die je baby nodig heeft, willen we ook zijn ontwikkeling stimuleren. Voor dit alles is een comfortabele omgeving voor de baby heel belangrijk.

We hechten daarom veel belang aan geluids- en lichtdemping, zachte handelingen en een goede positionering van je baby. Als ouder word je bij deze optimale zorg betrokken.

Jullie aanwezigheid is uiterst belangrijk. Door jullie stem, geur en eigen manier van aanraken, is de premature baby in staat jullie te leren kennen. Let wel, ononderbroken slaapfases zijn voor je baby essentieel voor de verdere ontwikkeling en groei.

Wanneer het kan, word je actief betrokken bij de verzorging van de baby in de couveuse. We helpen je een luier verversen en voeding geven. Je mag ook persoonlijke kledij meebrengen. Gelieve deze vooraf te wassen. Knuffels in de incubator worden om hygiënische redenen niet toegelaten. Op de couveuse mag één knuffeltje aanwezig zijn.

Kwalitatief staat moedermelk op de eerste plaats. In de beginfase zal je baby nog niet rechtstreeks aan de borst kunnen drinken. We starten dan met het afkolven van de moedermelk. De afgekolfde melk, hoe miniem ook, wordt in een flesje aangeboden. Naarmate je baby ouder wordt, zal hij krachtiger zuigen en ook rechtstreeks aan de borst leren drinken.

Ook als je kiest voor kunstvoeding, helpen we je doorheen het hele drinkproces.

Kangoeroeën, een aanrader voor mama's en papa's!

Wij bieden de mogelijkheid om te kangoeroeën: door rechtstreeks huidcontact, de warmte van je lichaam en het ruiken van je geur ervaart de baby een maximale geborgenheid. Het kangoeroeën mag tweemaal per dag voor ongeveer een uurtje op voorwaarde dat je baby stabiel is. Wij raden aan om dit te doen na een voedingsmoment. Wij voorzien een aparte ruimte om optimaal te kunnen genieten.

Laatst gewijzigd op 19 juni 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn