Patiëntenbeleving en participatie

Het Jan Yperman Ziekenhuis wil de aandacht op patiëntenbeleving, participatie en patiëntgerichte zorg aanscherpen.

Sinds 2021 werd een Patient Experience Officer aangesteld, als het ware een dienst patiëntenbeleving. In nauwe samenwerking met de dienst kwaliteit wordt gradueel een traject (Wij, Gastvrij) uitgerold binnen het ziekenhuis op basis van sensibilisering, coaching en patient empowerment. Een gastvrije en warme zorg wordt centraal gesteld want een eerste indruk maak je geen tweede keer.

Wij, gastvrij

Het Jan Yperman Ziekenhuis stapte mee in, in een pilootproject onder leiding van de KU Leuven en Kom op tegen Kanker, met als doel het verankeren van een mangocultuur in de organisatie. Mangomomenten staan voor a random act of kindness aan een patiënt, maar evengoed kan een patiënt (onbewust) een mangomoment bieden aan een zorgverlener. Het is net deze wisselwerking die wij zo belangrijk vinden. Het gaat in een ziekenhuis uiteraard over de patiënt, maar in de interactie tussen patiënt en zorgverlener zit de ziel van de zorg of zoals Dirk De Wachter het verwoordt in het boek ‘Mangomoment’: “it takes two to mango”.

Het Jan Yperman Ziekenhuis is lid van de vzw Patient Empowerment.
Gastvrije zorg: daar streven wij met z'n allen naar. Wie wij zijn? Wyder zyn Jan Yperman!

Wij, Gastvrij! Ook voor doven en slechthorenden.

In Vlaanderen is 1 op 12 mensen doof of slechthorend. Mensen kunnen op elke leeftijd doof of slechthorend worden en er kunnen verschillende oorzaken aan gekoppeld worden. Doven en slechthorenden hebben doorgaans geen problemen om met elkaar te communiceren, maar in de maatschappij is dit vaak wel het geval. De mondmaskerplicht zorgt er bovendien voor dat liplezen niet meer mogelijk is. Een reden te meer om in te zetten op alternatieven om de communicatie met doven en slechthorenden te optimaliseren.

We gingen te rade bij De Ieperse Stedelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid - afgekort ISAT. Daarnaast gingen we een samenwerking aan met CAB Vlaanderen (Vlaams Assistentie Bureau voor doven).

Buttons

Wie graag duidelijk wenst te maken aan onze medewerkers en artsen dat hij/zij doof of slechthorend is en duidelijk articuleren een groot verschil maakt, kan gratis een button verkrijgen bij de inschrijvingsbalie.

Schermen INTERN RBG

De buttons zijn belangrijk om te signaleren dat je doof of slechthorend bent. Daarnaast is het even belangrijk om als ‘horende’ te weten hoe je best communiceert met doven of slechthorenden.

We doen hiervoor een beroep op het infoblad, opgemaakt door UNIA (Interfederaal Gelijkekansencentrum)

Tolken

Wie doof of slechthorend is, kan een tolk inschakelen om te communiceren met mensen die wel horen. Het VAPH kan een recht op tolkuren geven om een tolk voor doven en slechthorenden in te schakelen in de leefsituatie. Informatie daarover is nu ook beschikbaar in Vlaamse Gebarentaal.

De wet patiëntenrechten stelt dat elke patiënt het recht heeft om geïnformeerd te worden in een duidelijke taal. Onder taal mag je gerust ook gebarentaal verstaan. Het is dus aan het ziekenhuis om een goede communicatie te bewerkstelligen tussen patiënt en zorgverlener, ook wanneer deze patiënt doof of slechthorend is. Bijkomend kan de kost, die deze tolkenservice met zich meebrengt, doorgerekend worden aan het ziekenhuis.

Heb je een afspraak bij een zorgverlener in het ziekenhuis en wens je gebruik te maken van een tolk? Dan heb je de keuze tussen een tolk gebarentaal ter plaatse of kan je gebruik maken van een afstandstolk. Meestal heb je zelf reeds een (vaste) tolk. Moeilijke gesprekken doe je bij voorkeur nog steeds met een live tolk ter plaatse. Afstandstolken hebben minder vat op de context en zijn bovendien enkel in te zetten binnen de kantooruren.

Spreek gerust zelf jouw tolk aan of boek een afstandstolk via de app ‘afstandstolk’ van CAB Vlaanderen. Eigen tablets geven soms verbindingsproblemen. Daarom stellen we binnen het ziekenhuis tablets ter beschikking om de app afstandstolken te gebruiken. Breng je ons op de hoogte van jouw verzoek? Zo kunnen we een tablet voor jou reserveren en nemen wij de factuur ten laste.

Klik hier om een tolk aan te vragen.

Patiëntenraad

We willen de patiënt een stem geven, maar ook de zorgverlener hierin ondersteunen. Op vandaag beschikken we nog niet over een patiëntenraad. In de verdere uitrol van het traject ‘Wij, Gastvrij’ hopen we dit zeker nog te implementeren. Ben jij iemand die regelmatig naar het ziekenhuis komt voor jezelf of als mantelzorger? Kan je je persoonlijke ervaring overstijgen en deze ervaringen constructief vertalen naar ons beleid? Wil je graag deel uitmaken van onze patiëntenraad? Stuur ons jouw motivatiebrief door via annelies.dumoulin@yperman.net.

Patiëntenervaring en participatie

Het JYZ werkt mee aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (het VIP²-project), een initiatief dat uitgaat van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepels Zorgnet en Icuro.

Voor dit project werden indicatoren uitgewerkt, o.a. patiëntentevredenheid.

Het Jan Yperman Ziekenhuis werkt actief mee aan dit project. De indicatoren en de resultaten voor het JYZ worden gepubliceerd op de website van zorgkwaliteit.

Patiëntervaring en patiënttevredenheid wordt binnen JYZ op meerdere manieren en niveaus bevraagd en onderzocht:

Bevragingen van de Vlaamse Overheid

Om de ervaringen van onze patiënten in kaart te brengen, nemen we deel aan de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP).

Deze vragenlijsten werden ontwikkeld door de Vlaamse Overheid en het Vlaamse Patiëntenplatform en peilen naar diverse elementen die belangrijk zijn, zowel bij een ziekenhuisopname als bij ambulante opnames. Door de mogelijkheid van benchmarking met heel wat andere Vlaamse ziekenhuizen, weten we jaarlijks wat onze eigen sterktes en verbeterpunten zijn. Deze en andere kwaliteitsindicatoren kunnen hier worden bekeken.

Peilingen per afdeling

Ook via eigen opgestelde vragenlijsten per afdeling brengen we noden, bedenkingen en ervaringen in kaart, waar we per afdeling verbeterpunten aan koppelen.

Patiëntenpanels

Eén tot twee keer per jaar delen vrijwillig aangemelde patiënten hun ervaringen in een patiëntenpanel. We bespreken een uitgebreid aantal thema’s en koppelen hieraan concrete patiëntervaringen. Het doel van deze patiëntenpanels is luisteren naar ervaringen van patiënten en hier doelgerichte verbeterprojecten aan te koppelen.

Ombudsdienst

Wanneer ervaringen uitmonden in klachten, kunnen patiënten hun ervaringen delen met de ombudsdienst, die een persoonlijk plan van aanpak opstelt per melding.

Wil je ons contacteren?

Dienst patiëntenbeleving en kwaliteit – Patient Experience Officer

Annelies Dumoulin
057 35 66 42
Annelies.dumoulin@yperman.net

Neem een kijkje op onze pagina rond patiëntenverenigingen om na te gaan met wie we samenwerken.

Laatst gewijzigd op 26 juni 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn