Ombudsdienst

Compliment, klacht, suggestie of opmerking? Contacteer onze ombudsdienst.

sociale dienst - Patiëntenbegeleiding

Alle medewerkers van het ziekenhuis streven naar een zo goed mogelijke opvang, verzorging en begeleiding van jou en je familie tijdens je verblijf in het ziekenhuis. Het kan gebeuren dat je ondanks onze inzet en inspanningen niet volledig tevreden bent over bepaalde aspecten van de behandeling of het verblijf.

Voor complimenten, klachten of suggesties kan je in eerste instantie het best terecht bij de betrokkene zelf of bij de hoofdverpleegkundige van de desbetreffende afdeling. Op het beoordelingsformulier kan je aanduiden welke aspecten van de zorg je goed of minder goed vond.

Indien je expliciet een compliment, suggestie, opmerking, klacht of medisch- /patiëntveiligheidsincident* wil uiten, kan dit via de ombudsdienst, die instaat voor de behandeling en registratie.

* Een (medisch) incident is een onbedoelde gebeurtenis in het zorgproces die bij de patiënt tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.

Hoe kan je de ombudsdienst bereiken?

Je kan ons bereiken op het telefoonnummer 057 35 66 42 of via ombudsdienst@yperman.net, van maandag tot vrijdag (uitgezonderd op woensdagnamiddag) van 9 tot 16 uur.

Schriftelijke klachten worden gericht aan de ombudsdienst:
Jan Yperman Ziekenhuis
Ombudsdienst
Briekestraat 12, 8900 Ieper

Vermeld zowel in je e-mail als in je brief duidelijk de volgende gegevens:

  • jouw naam
  • naam en geboortedatum van de patiënt
  • jouw telefoonnummer
  • een duidelijke omschrijving van de klacht

Waarvoor kan je bij ons terecht en hoe gaan we om met een patiëntveiligheidsincident?

Wij luisteren in alle vertrouwelijkheid naar jouw verhaal, klacht, incident, opmerking of suggestie.
Samen bekijken we hoe we een antwoord kunnen bieden op jouw vragen. Soms is een luisterend oor voldoende, in andere situaties is een interventie wenselijk.

De ombudsdienst is in eerste instantie een bemiddelingsdienst, waarbij we oog hebben voor alle partijen binnen het verhaal. We noemen dit bij voorkeur meerzijdig partijdig in plaats van neutraal of onpartijdig.

Het jaarverslag van de ombudsdienst wordt bezorgd aan de directie van het ziekenhuis en de Vlaamse Ombudsman. Dit verslag bevat cijfergegevens over de klachten en aanbevelingen, uiteraard geanonimiseerd. Quick wins worden tijdig aangevinkt om kort op de bal te kunnen spelen. Hiervoor wordt nauw samen gewerkt met de dienst kwaliteit.

Wanneer het niet lukt om tot een oplossing te komen, kunnen wij jou informeren over mogelijke alternatieven.

Daarnaast kan je bij de ombudsdienst terecht met vragen over de patiëntenrechten, verlies- en schadegevallen of voor een afschrift van of inzage in jouw patiëntendossier (of dat van een overleden patiënt).
Verslagen die gevalideerd werden na juli 2019 zijn beschikbaar via MyNexuzHealth. Verslagen die dateren van voor deze periode kunnen nog steeds schriftelijk opgevraagd worden via de ombudsdienst. Dat kan aan de hand van dit aanvraagformulier. Dit formulier mag bezorgd worden naar ombudsdienst@yperman.net. Wij informeren jou graag verder over de verdere afhandeling.

Indien je graag een vertrouwenspersoon aanstelt om jou te begeleiden en je wenst dat deze persoon ook jouw dossier kan raadplegen, dan kan dit aan de hand van dit document. Dit document mag doorgestuurd worden naar ombudsdienst@yperman.net. Wij doen het nodige om de toegang te verlenen.

Als ouder van een kind jonger dan 15 jaar is het mogelijk een ouder-kind koppeling aan te vragen via MyNexuzHealth. Ouders van kinderen ouder dan 15 jaar moeten aangesteld worden als vertegenwoordiger door de minderjarige voor de toegang kan verleend worden. Dit kan op basis van het formulier ‘aanstellen van een vertrouwenspersoon’.

Klik hier voor meer informatie rond de toegang tot het dossier van een kind.

Bij vragen, aarzel niet om onze dienst te contacteren.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst.

Verloren voorwerp?

De ombudsdienst staat ook tot jouw beschikking als je een voorwerp die in het ziekenhuis bent verloren, wilt terugvinden. Lees hier meer hoe je dan best de juiste dienst bereikt.

Laatst gewijzigd op 13 maart 2024

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn