Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid zorgverleners en ziekenhuis

Centrale aansprakelijkheid

In principe is het ziekenhuis aansprakelijk voor de tekortkomingen begaan door de beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. Dit wordt de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis genoemd. Dit betekent dat je een klacht tegen een beroepsbeoefenaar kunt indienen bij één centraal punt, namelijk het ziekenhuis. Dit geldt niet voor de beroepsbeoefenaars die in ons ziekenhuis hun activiteit uitoefenen op zelfstandige basis (bijv. artsen, zelfstandige paramedici, …)

Eventuele klachten, zowel over een medewerker als een zelfstandige zorgverstrekker, kan u richten aan de ombudsdienst van het ziekenhuis, die uw klacht verder zal behandelen.

Hier vind je een overzicht van de verschillende soorten zorgverleners die in ons ziekenhuis werken en de regeling voor hun aansprakelijkheid:

CategorieValt onder centrale aansprakelijkheid ziekenhuis?
Artsen (zelfstandigen)Neen
(Huis)artsen in opleiding (geen contractuele rechtsverhouding ziekenhuis)Neen
Logopedisten (zelfstandigen)Neen
Verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen (werknemers)Ja
Kinesisten (werknemers)Ja
Kinesisten (zelfstandigen)Neen
Apothekers (werknemers)Ja
Klinisch biologen (zelfstandigen)Neen
Ergotherapeuten (werknemers)Ja
Diëtisten (werknemers)Ja
Laboranten (werknemers)Ja
Technologen medische beeldvormingJa
Overige beroepsbeoefenaars (werknemers)Ja
Overige beroepsbeoefenaars (zelfstandigen)Neen

Contactgegevens

Indien je informatie wenst te bekomen betreffende een individuele beroepsbeoefenaar, dan kan je deze opvragen bij:
ombudsdienst op het nummer 057 35 66 42 of via ombudsdienst@yperman.net.

Laatst gewijzigd op 10 mei 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn