Patiëntveiligheid

Op deze pagina vind je meer informatie over:

Veiligheid

Patiënten vertrouwen ons hun leven toe, familieleden vertrouwen ons hun geliefden toe. Niets is zo belangrijk bij kwaliteitsvolle zorgverlening als het voortdurend borgen van de veiligheid van de patiënt. We weigeren te geloven dat onze zorgverleners bewust slecht werk leveren of fouten maken, maar door een samenloop van omstandigheden kan ieder van ons een fout maken. Fouten of incidenten worden gezien als het falen van een systeem.

Het Jan Yperman Ziekenhuis bouwt voortdurend aan een cultuur van patiëntveiligheid. Daarbij wordt iedere medewerker gestimuleerd om fouten en (bijna-)incidenten te melden via een gedigitaliseerd meldingssysteem. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld waar er verbeteracties kunnen gevoerd worden. We zien het melden van een incident als een kans op verbetering. Iedere melding wordt onder de loep genomen en waar nodig worden multidisciplinair verbeteringen doorgevoerd. Dit alles vindt plaats binnen een open en respectvol klimaat, waar de patiënt centraal wordt gesteld.

Het JYZ focust zich op onderstaande patiëntveiligheidsdoelen:

 • Perfecte handhygiëne: Handontsmetting voor en na het betreden van de kamer en net voor een zuivere handeling (vb. infuus plaatsen, wondzorg...)
 • Veilige medicatie: alle activiteiten die zijn gericht op juiste voorschrijving en aflevering en juist gebruik van geneesmiddelen.
 • Effectieve communicatie: In een ziekenhuis wordt vaak gecommuniceerd om acties en orders door te geven. Daarbij is het belangrijk om de boodschap duidelijk en verstaanbaar over te brengen. Daarnaast moet ook nagegaan worden of de ontvanger deze boodschap duidelijk begrepen heeft.
 • Vallen voorkomen
  • Klik hier om de brochure te raadplegen.
  • Bekijk hieronder het filmpje met enkele tips en oefeningen tegen valpreventie:
 • Correcte patiëntidentificatie: Het identificatiearmbandje is de basis om vergissingen te vermijden. Iedere patiënt die opgenomen wordt in het ziekenhuis krijgt een bandje, opdat hij ten allen tijde zou kunnen geïdentificeerd worden.
 • Veilige operaties
  • Bekijk hieronder het instructiefilmpje voor infectiepreventie bij specifieke implantaat chirurgie:

Verbeteracties

Via dossieraudit wordt nagegaan of er een systematische registratie is van de bevraging van de pijn. Na bijscholing en informeren van de leidinggevenden slagen we erin om ook de registratie bij 80 % van de opnames terug te vinden.

Patiëntenervaring

Patiënten krijgen na ontslag of na hun consult via mail een uitnodiging om de kwaliteit van onze dienstverlening te beoordelen. Momenteel meten we volgende patiëntenervaringen: tevredenheidsmeting hospitalisatie, dagziekenhuis, radiologie, pijnkliniek, spoedgevallen…

Op de vraag ‘welk cijfer zou je het JYZ geven voor deze opname, als 0 gelijk is aan het slechts mogelijke en 10 gelijks is aan het best mogelijke ziekenhuis?’ krijgen we volgende scores:

 • 61% van onze patiënten geven ons 9 of 10 op 10.
 • 35% geeft ons een 8 of 7 op 10.
 • Slechts 4% van onze patiënten geeft ons een lagere score.

Op basis van deze gegevens en de woordelijke feedback, gaan we aan de slag om de zorgervaringen van al onze patiënten te optimaliseren.

Mocht je geen bevraging ontvangen hebben, dan kan je hier jouw mening achterlaten.

Contactgegevens

Dirk Vanrenterghem - kwaliteitscoördinator
057 35 70 45 (van maandag tot vrijdag)
dirk.vanrenterghem@yperman.net

Laatst gewijzigd op 3 mei 2024

Je rechten als patiënt
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn