Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid

Het Jan Yperman Ziekenhuis heeft reeds jaren een ziekenhuisbreed kwaliteitsbeleid uitgebouwd. Daarbij ligt de nadruk op voortdurend verbeteren en het waarborgen van de zorgprocessen in het ziekenhuis.

Kwaliteitsvolle zorg heeft een centrale plaats binnen de missie van het Jan Yperman Ziekenhuis.

Dit iedere dag in de praktijk brengen en op de werkvloer waarmaken is geen evidentie. Onze medewerkers zijn cruciaal om de doelstellingen van de organisatie waar te maken.

Wat verstaan we onder kwaliteitsvolle zorg?

Kwaliteitsvolle zorg wordt door de Institute of Medicine omschreven als: veilig effectief, efficiënt, patiënt centraal, tijdig en gelijkwaardig. In het Jan Yperman ziekenhuis worden deze onderdelen van kwaliteit dagelijks ingezet om het doel te bereiken dat ons allen verenigt: dagelijks de best mogelijk zorg aanbieden aan iedere patiënt.

Een belangrijk onderdeel van kwaliteitszorg is patiëntveiligheid.

Indien je een compliment, suggestie, opmerking, klacht of medisch/patiëntveiligheidsincident wil uiten, kan dat via de ombudsdienst, die instaat voor de behandeling en registratie.

Interne audit

Om de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid op een nog hoger niveau te tillen organiseert het Jan Yperman Ziekenhuis op eigen initiatief periodiek een audit op de werkvloer. Het intern auditteam bestaat uit kwaliteitsmedewerkers die samen de eenheid een eisenkader aftoetsen.

Het normenkader dat hiervoor gehanteerd wordt zijn diverse richtlijnen van diverse overheden aangevuld met richtlijnen die door het organisatie zelf wel gekozen. De kwaliteitsnormen worden getoetst in alle locaties in het ziekenhuis. Iedere medewerker wordt door de auditoren benaderd volgens de principes: ‘ga zo dicht mogelijk bij de plaats waar de zorg of het proces plaatsvindt' en ‘stel de patiënt centraal'.

Voorbeelden zijn normen omtrent het operatief gebeuren worden getoetst in het operatiekwartier; normen omtrent het medicatiegebeuren, worden getoetst tijdens de gebruikelijke medicatierondes; normen omtrent infectiepreventie en ziekenhuishygiëne, worden getoetst tijdens de patiëntenzorg op afdelingen.

Op die manier verkrijgt het ziekenhuis een betrouwbaar beeld, op de huidige hoge kwaliteit van zorg en worden verbeterpunten duidelijk zichtbaar.

Kwaliteitsresultaten

Het JYZ werkt mee aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (het VIP²-project), een initiatief dat uitgaat van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepels Zorgnet en Icuro.

Voor dit project werden indicatoren uitgewerkt. Dat wil zeggen dat de zorg in kaart wordt gebracht met effectieve cijfers. Op die manier kan er objectief aangetoond worden dat we goede zorg leveren en kijken wat bijgestuurd moet worden.

Het Jan Yperman Ziekenhuis werkt actief mee aan dit project. De indicatoren en de resultaten voor het JYZ worden gepubliceerd op de website van zorgkwaliteit.

Accreditatie

Het Jan Yperman behaalde tweemaal het Joint Commission International (JCI) accreditatielabel. In 2020 nam de organisatie de beslissing om het systeem van een externe buitenlandse audit te verlaten. Het eisenkader sloot op een aantal vlakken te weinig aan bij de Vlaamse realiteit. Als alternatief zal het ziekenhuis een eigen kwaliteitsmodel en specifieke indicatoren uitbouwen. Ook hier wordt gestart vanuit bestaande eisenkaders van diverse overheden en andere zorginstanties. Een programma van interne en externe toetsing zal dit proces bewaken.

Rapporten Zorginspectie

Verbeteracties

Via dossieraudits wordt nagegaan of er een systematische registratie is van de bevraging van de pijn. Na bijscholing en informeren van de leidinggevenden slagen we erin om ook de registratie bij 80% van de opnames terug te vinden.

Hier vind je meer van onze verbeteracties, hun doelstelling en de betrokken actoren.

Contactgegevens

Kwaliteitszorg:

Dirk Vanrenterghem - kwaliteitscoördinator: 057 35 70 45

Team Ziekenhuishygiëne:

Laatst gewijzigd op 26 mei 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn