De dienst Palliatieve zorgen is bedoeld voor ongeneeslijk zieke mensen die om velerlei redenen niet thuis verzorgd worden en voor wie een voortdurende zorgende aanwezigheid is vereist.

Artsen

Een team verpleegkundigen en vrijwilligers, onder leiding van Dr. E. De Mont en hoofdverpleegkundige K. Sercu, is speciaal opgeleid in de palliatieve zorgverlening. Andere zorg- en dienstverleners sluiten daarbij aan in diezelfde geest: de psycholoog, de kinesitherapeut, de pastorale dienst, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste, het palliatief supportteam (PST) ...

Het team van de palliatieve zorgeenheid blijft contact houden met de zorgverstrekkers uit de thuiszorg of uit het ziekenhuis. Een wekelijks multidisciplinair overleg moet blijvend een mantel van zorg rond de patiënten en hun omgeving mogelijk maken. Aandacht voor het bestrijden van pijn, ongemakken en hinderlijke symptomen is de eerste bezorgdheid. De verzorging gebeurt in nauwe en actieve samenspraak met de patiënten en hun familie, met groot respect voor hun persoonlijke keuzes.

Emotionele ondersteuning, attentvolle verpleging en warme nabijheid zijn van het grootste belang. Het is ons streefdoel om in een huiselijke sfeer bij te dragen tot een ontspannen relatie tussen de zieken en hun families. Dit betekent dat de zorgverleners een grote luisterbereidheid hebben, zonder iets op te dringen. Indien wenselijk en mogelijk, wordt er ook graag nagegaan of een verblijf thuis, in de meest vertrouwde omgeving, haalbaar is.

De kleine, huiselijke afdeling met 6 afzonderlijke kamers legt vooral de nadruk op comfort, gastvrijheid, welwillend nabij zijn en rust. In elke kamer is er plaats voorzien voor de naaste familie om te overnachten. Er is een gezellige centrale living en een kookhoekje om iets bijzonders klaar te maken, een stille ruimte, een badkamer met hoog-laag bad, etc.

De eenheid is toegankelijk langs een afzonderlijke ingang. Alle bezoek, ook van kinderen, is altijd welgekomen, voor zover het de zieke past. Huisdieren kunnen ook toegelaten worden.

Laatst gewijzigd op 15 juni 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn