Eetstoornissen dienen bij voorkeur multidisciplinair te worden benaderd. Deze aanpak leidt het vaakst tot een doeltreffende behandeling met duurzaam effect. In 2002 werd daarom een multidisciplinaire eetstoornissen- en obesitaskliniek opgericht in het JYZ. Kinderen en tieners worden verwezen naar dr. Boens, kinderarts met expertise in kinderobesitas.

Artsen

In de eetstoornissen- en obesitaskliniek worden aandoeningen behandeld zoals anorexia nervosa, vreetbuienstoornis, boulimia, overgewicht en obesitas.

Op 1/5/2023 ontvingen we de erkenning als Europees Centrum voor obesitas (EASO Collaborating Centrum for Obesity Management).

Tijdens een consultatie worden de patiënten achtereenvolgens door de endocrinoloog, een diëtist, de psycholoog en zo nodig door een abdominaal chirurg gezien. Nadien wordt in onderling overleg beslist welke behandeling in jouw situatie het beste is. Bij eetstoornissen wordt het verdere beleid besproken met onze psycholoog. Bij overgewicht of obesitas, wordt jouw dossier vervolgens voorgesteld op onze multidisciplinaire krans. Ons advies gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen van de BASO (Belgian Association for the Study of Obesity) en de IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity). Natuurlijk houden we ook rekening met de verwachtingen van de patiënt.

Als het BMI rond of boven de 40 kg/m² blijft of boven de 35 kg/m² in combinatie met belangrijke aan obesitas gerelateerde verwikkelingen (zoals diabetes mellitus type 2, slaapapneusyndroom of een moeilijk te behandelen bloeddruk ondanks inname van 3 antihypertensiva), zullen we de optie heelkunde met je bespreken.

Op de dienst heelkunde van het Jan Yperman Ziekenhuis (met als bariatrisch chirurgen dr. Dedrye en dr. Fierens) bestaat hieromtrent een grondige kennis en ervaring. Rekening houdend met de huidige wetenschappelijke gegevens wordt momenteel de gastric bypass het vaakst aangeraden. Deze ingreep is relatief veilig (o.a. weinig subjectieve hinder, weinig kans op het laattijdig optreden van ernstige vitaminen- en andere voedingstekorten) en is tevens efficiënt.

Ook na de operatie moeten de voorgestelde voedingsadviezen correct worden gevolgd en dien je dagelijks voldoende te bewegen. Deze inspanningen zijn nodig om je gezonde gewicht ook op lange termijn te behouden!

De dienst Fysische Geneeskunde biedt een oefenprogramma voor obesitas aan. Indien je deelneemt aan dit programma, moet je tweemaal per week trainen om succesvol gewicht te verliezen of om je gewichtsverlies te blijven behouden. Ook voorafgaand aan bariatrische heelkunde dringen we aan op het deelnemen aan dit fysieke programma.

In de meeste gevallen zal je slechts eenmalig op consultatie gezien worden. Verdere opvolging zal gebeuren in functie van de gekozen behandeling en in samenwerking met je huisarts.

Sybille Verluchenen

Psycholoog Sybille Vuchelen

Sophie Delputte 2

Diëtist Sophie Delputte

Laatst gewijzigd op 27 november 2023

Waarvoor kan je bij ons terecht?

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn