Endocrinologie - Diabetologie (diabetes)

Infografiek Endo Crino 20 03

Op de dienst Endocrinologie - Diabetologie kunnen mensen met o.a. diabetes mellitus, schildklieraandoeningen en overgewicht/obesitas terecht. Dr. An Nollet en Dr. Barbara Deconinck werken er multidisciplinair samen met verpleegkundigen, diëtisten, een psycholoog en secretariaatsmedewerkers.

Artsen

Wat omvat Endocrinologie-Diabetologie ?

  • Mensen met diabetes en voetproblemen kunnen geholpen worden op de multidisciplinaire diabetische voetkliniek.
Diabetische voetkliniek 1

Multidisciplinaire voetkliniek

Diabetische Voetkliniek
  • Voor eetstoornissen, obesitasproblematiek en voedingsadviezen verwijzen we naar onze multidisciplinaire eetstoornissen- en obesitaskliniek.
Blue tape measuring on clear glass square weighing scale 53404

Eetstoornissen- en obesitaskliniek

Eetstoornissen- en obesitaskliniek
  • We geven ook advies rond osteoporose in geval van onderliggende endocrinologische problemen.
Indeukingsfractuur D12 botvenster f1586948766

Osteoporosekliniek

Osteoporosekliniek
  • En er zijn specifieke consultaties andrologie.
Andrologie

Andrologie

Andrologie

Laatst gewijzigd op 27 november 2023

Waarvoor kan je bij ons terecht?

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn