De dienst Infectieziekten behandelt patiënten met koorts of ontstekingen met een onduidelijke oorzaak, wegens moeilijke infecties, doorverwezen patiënten of mensen met chronische infecties zoals hiv of tbc.

Artsen

Deze dienst is dan ook goed geplaatst om de oorzaak op te sporen van aandoeningen waar men niet direct aanknopingspunten ziet of die tegelijk meerdere organen of het hele lichaam aantasten, en deze te behandelen. Indien nodig word je na diagnose doorverwezen naar orgaanspecialisten.

Gebieden waarin de dienst infectieziekten actief is:

  • Systeemziekten
  • Ontstekingsziekten
  • Onverklaarde koorts
  • Infectieziekten
  • HIV - AIDS - PEP - PrEP
  • OPAT (ambulante parenterale antimicrobiële therapie)

Ook de diagnose en behandeling van zeldzame ziekten, die vaak erfelijk zijn, behoren tot ons domein.

Het spreekt voor zich dat wij hiervoor, gezien het brede werkveld en de moeilijke pathologie, intens samenwerken met andere specialisten van het Jan Yperman Ziekenhuis en ook met universitaire ziekenhuizen.

De activiteiten van de dienst vinden plaats op:

Raadpleging en hospitalisatie gebeuren bij voorkeur op doorverwijzing van de huisarts of van een andere specialist. Voor een efficiënte zorg vragen wij altijd de brief van de doorverwijzende arts en de resultaten van eerdere onderzoeken (alle eventuele verslagen) mee te brengen.

Neem ook een kijkje op de website Inwendige Ziekten.

Lees ook hier het interview met dr. Wim Terryn - diensthoofd dienst infectieziekten.

Neem een kijkje op onze pagina rond patiëntenverenigingen om na te gaan waar je terecht kan voor jouw specifieke aandoening.

Laatst gewijzigd op 27 maart 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn