Algemene vergadering

De algemene vergadering komt in principe twee keer per jaar samen. Ze heeft een aantal wettelijk vastlegde taken, waaronder de benoeming van de bestuurders en de goedkeuring van de begroting en jaarrekening.

Samenstelling

Prof. Dr. K. Vandewoude, voorzitter
Mevr. E. Talpe, ondervoorzitter

Mevr. S. Bouton
Dr. P. Casaer
Dhr. M. Coulembier
Dhr. L. Danneels
Dhr. L. Delvoye
Mr. B. De Rynck
Mr. G. Dumolein
Dhr. J. Durnez
Dhr. I. Goudeseune
Mevr. L. Maes
Dhr. B. Man
Dhr. E. Luyckx
Mevr. E. Ryde
Dr. W. Traen
Mr. J. Vandenbulcke
Not. J. Vandenweghe
Prof. Dr. P. Verdonck
Dhr. D. Wyffels

Laatst gewijzigd op 18 juli 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn