Raad van bestuur

De raad van bestuur (of het bestuursorgaan) komt maandelijks samen en vervult de rol van 'beheerder', volgens de ziekenhuiswetgeving. De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de ziekenhuiswerking en bezit hiertoe alle sturende bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering.

Samenstelling

Prof. Dr. K. Vandewoude, voorzitter
Mevr. E. Talpe, ondervoorzitter
Dhr. L. Delvoye, secretaris

Dhr. L. Danneels
Dhr. J. Durnez
Prof. Dr. I. Fourneau
Mr. V. Hameeuw
Dhr. B. Man
Mevr. L. Maes
Mevr. E. Ryde
Not. J. Vandenweghe
Prof. Dr. P. Verdonck
Dhr. D. Wyffels

Laatst gewijzigd op 29 april 2024

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn