Raad van bestuur

De raad van bestuur (of het bestuursorgaan) komt maandelijks samen en vervult de rol van 'beheerder', volgens de ziekenhuiswetgeving. De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de ziekenhuiswerking en bezit hiertoe alle sturende bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering.

Samenstelling

Prof. Dr. K. Vandewoude, voorzitter
Mevr. E. Talpe, ondervoorzitter
Mr. M. Muylle, secretaris

Dhr. L. Danneels
Dhr. L. Delvoye
Dhr. J. Durnez
Dhr. B. Man
Mevr. L. Maes
Mevr. E. Ryde
Not. J. Vandenweghe
Prof. Dr. P. Verdonck
Dhr. D. Wyffels
Prof. Dr. I. Fourneau, adviserend vertegenwoordiger UZ Leuven

Laatst gewijzigd op 5 april 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn