Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de medewerkers en van de werkgever. De werknemersafgevaardigden worden om de 4 jaar verkozen via de sociale verkiezingen.

De ondernemingsraad is een overlegorgaan dat betrokken wordt bij het sociaal, economisch en financieel beleid van het ziekenhuis.

Laatst gewijzigd op 30 juli 2021

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn