Ethisch Comité

Het Ethisch Comité geeft advies bij technische aspecten in het kader van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.

Samenstelling Ethisch Comité

Functie

Naam

Voorzitter

Mr. J. Vandenbulcke (Jurist)

Artsen

Dr. E. De Mont
Dr. B. De Gryse
Dr. S. Herregods
Dr. R. Roelandt
Dr. B. Veroeveren

Huisarts

Dr. P. Danneels

Jurist

Mr. C. Vanacker

Verpleegkundige

Mevr. C. Catteeuw (secretaris)

Apotheker-titularis

Apr. E. Lauwers

Laatst gewijzigd op 25 maart 2022

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn