Comité voor preventie en bescherming op het werk

Het CPBW is het overlegorgaan dat als taak heeft om actief bij te dragen tot alles wat ondernomen wordt in het ziekenhuis om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgever. De werknemersvertegenwoordigers worden om de 4 jaar verkozen via sociale verkiezingen.

Laatst gewijzigd op 30 juli 2021

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn