Directiecomité

Het directiecomité komt wekelijks samen en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het ziekenhuis.

Samenstelling

Frederik Chanterie, algemeen directeur
Dr. Hans Feys, hoofdarts
Cientia Cornille, directeur HR
Maarten Crappé, directeur administratie-financiën
ir. Pieter Declerck, bedrijfskundig directeur
Eddy Delporte, verpleegkundig en paramedisch directeur
Caroline Gheysen, directeur beleidsinformatie, innovatie en netwerken

Laatst gewijzigd op 6 juli 2022

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn