Dag van je opname

Op de dag van opname meld je je aan op het afgesproken uur bij de opnamedienst (check-in).

Opname - Caroline

Aanmelden bij de inschrijvingszuilen (kiosken)

Kiosken

Voor je opname meld je je steeds aan via de kiosken in de inkomhal. Je vindt ze naast de check-inbalies.

E ID

Aanmelden doe je door je identiteitskaart in te geven in één van de kiosken.
Heb je geen identiteitskaart? Klik hier.

Vergeet e ID niet uit te halen

Haal je identiteitskaart uit de kiosk.

Gegevens bevestigen

Op het scherm verschijnen jouw contactgegevens. Controleer zeker of deze gegevens correct zijn. Als de gegevens correct zijn, klik dan op 'ja'. Zijn ze foutief, klik dan op 'nee'.

Wachtrijnummer

Je ontvangt een etiket met volgnummer. Voor de check-inbalies hangen schermen. Wanneer jouw nummer op het scherm verschijnt mag je de desbetreffende balie binnengaan.

Geen e ID

Ik heb geen eID

Heb je geen identiteitskaart? Druk dan op 'geen eID'.

Geen e ID vervolgticket

Je ontvangt daarna een volgnummer. Je kan bij de loketten wachten, een onthaalmedewerker helpt je zo dadelijk.

Onze opnamemedewerkers overlopen met jou de gemaakte afspraken en bezorgen je de gewenste informatie. Wanneer je tijdens het inschrijven aan de kiosk foutieve gegevens hebt opgemerkt, passen onze opnamemedewerkers die samen met jou aan.

De opnamemedewerker wijst je een kamer toe die, in de mate van het mogelijke, beantwoordt aan je kamerkeuze. De behandeling en de verzorging zijn op alle kamers gelijk.

Je bevestigt je kamerkeuze door de ondertekening van

 • een opnameverklaring
 • een verbintenis inzake factuurvoorwaarden, betalingstermijnen en betaling
Foto1

Patiënten die minder goed horen kunnen een button vragen bij hun inschrijving, om op te spelden en hun gesprekspartners zo duidelijk te maken dat ze een gehoorprobleem hebben.

Komen wij iemand tegen met zo'n button, dan zullen we luid en duidelijk genoeg spreken om de communicatie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Er worden ook identificatiearmbanden meegegeven. Deze moet je om jouw pols(en) aandoen. Die bandjes zorgen ervoor dat we jou gedurende je verblijf in het ziekenhuis altijd kunnen identificeren. Controleer of de gegevens op je identificatiearmband correct zijn en meld het onmiddellijk wanneer dat niet zo is. Draag zeker jouw identificatiearmbanden tot je effectief het ziekenhuis verlaat!

Openingsuren

 • Onze inschrijvingszuilen (kiosken) zijn altijd geopend.
 • Onze opnamedienst (check-in) wordt doorlopend bemand van 6.30 tot 18 uur, van maandag tot vrijdag. In het weekend of na 18 uur kunnen patiënten die zich moeten laten opnemen, terecht bij de onthaalbalie.
 • De onthaalbalie is doorlopend open op:
  - week- & zaterdagen: 7 tot 20 uur
  - zon- & feestdagen: 11.30 tot 20 uur
 • Ondervind je problemen? Bel naar 057 35 35 35 en druk optie 1.

Wat breng je mee naar het ziekenhuis?

Wanneer je je aanmeldt voor opname doe je er goed aan om altijd de nodige administratieve informatie en het nodige persoonlijk materiaal mee te brengen.

Naargelang het soort opname neem je verschillende zaken mee:

Bij gewone ziekenhuisopname

Administratief

 • Identiteitskaart
 • Telefoonnummer en adres contactpersoon
 • Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, neem voor jouw opname contact op met je verzekeringsinstelling. Breng op de dag van opname jouw documenten en/of verzekeringskaart mee. Op die manier kunnen wij jouw persoonlijke aandeel bij bepaalde verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan deze maatschappij factureren.

Medisch

 • Naam, adres en verwijsbrief van de huisarts
 • Bloedgroepkaart en/of vaccinatiekaart, allergiekaart
 • Medische documenten (medische rapporten, RX-foto's, labo-uitslagen...) met betrekking tot jouw huidige en vroegere gezondheidstoestand
 • Geneesmiddelen die je neemt (of een lijst daarvan)
 • Attesten voor terugbetaling van bepaalde medicatie, afgeleverd door de adviserende arts van de mutualiteit

Persoonlijk (bij dagopname)

 • Toiletgerief om je op te frissen
 • Lectuur, schrijfgerief, speelgoed (opname pediatrie), ...
 • Geen waardevolle voorwerpen

Persoonlijk (bij meerdaagse opname)

 • Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, handdoeken, washandjes, zeep, kam, 1 grote badhanddoek...)
 • Voor de heren: scheergerief
 • Nachtkledij en ondergoed
 • Kamerjas, gesloten pantoffels
 • Lectuur, schrijfgerief, speelgoed (bij opname op pediatrie), ...
 • Speciale kousen ter preventie van embolie of trombose
 • Geen waardevolle voorwerpen

Bij een arbeidsongeval

De volgende documenten en informatie zijn noodzakelijk om de administratieve afhandeling correct te kunnen uitvoeren:

 • Naam, adres en telefoonnummer van de werkgever
 • Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij van de werkgever
 • Polisnummer van de verzekering van de werkgever
 • Datum van het ongeval

In geval van arbeidsongeschiktheid dien je je ziekenfonds onmiddellijk te verwittigen. Laat hiervoor het daartoe bestemde formulier (‘Getuigschrift van Arbeidsongeschiktheid') door je arts invullen en bezorg het binnen de 48 uur aan je mutualiteit. Verwittig ook je verzekeringsmaatschappij in het geval deze tegemoetkomt in de ziekenhuiskosten.

Als buitenlandse patiënt

Buitenlandse EU-patiënten moeten beschikken over een Europese Verzekeringskaart (geldig bij dringende verzorging tijdens een tijdelijk verblijf in België) of een formulier E112 (nodig voor een geplande opname).

Voor buitenlandse EU-patiënten die geen geldige Europese Verzekeringskaart bij hebben en voor buitenlandse niet-EU-patiënten wordt er een voorschot gevraagd bij opname.

Bij een spoedopname

Bij een spoedgeval is er meestal niet veel tijd om de opname voor te bereiden. Dan volstaat het om de vermelde zaken (zie gewone ziekenhuisopname) zo snel mogelijk via een familielid of vertrouwenspersoon te laten bezorgen.

Bij opname op de materniteit

Naast de formaliteiten voor een gewone ziekenhuisopname breng je ook nog mee:

 • trouwboekje of erkenningsformulier
 • moederboekje of verwijsbrief gynaecoloog

Terug naar boven

Rooming-in

Je kan als familielid of begeleider blijven overnachten.

Tarieven

Hotelverblijf + overnachting (individuele kamer, incl. ontbijt)€ 55,00
Pediatrie: rooming-in privé (inslapende ouder in individuele kamer, incl. maaltijden)€ 50,00
Pediatrie: rooming-in standaard (inslapende ouder, meerdere patiënten per kamer mogelijk, incl. maaltijden)€ 35,00
Pediatrie: rooming-in basis (altijd meerdere patiënten per kamer, zonder maaltijden)Zonder opleg
Materniteit: rooming-in prematuur (mama verblijft op materniteit, incl. ontbijt)€ 50,00

Extra info bij opname op pediatrie

Je kan als ouder vragen om tijdens de opname van je kind bij je kind te blijven overnachten.

Rooming-in Privé

 • Je krijgt een individuele kamer voor jouw kind en jezelf.
 • Voor het verblijf als ouder worden er hotelkosten aangerekend. Daarin zijn o.a. slaapplaats en maaltijden inbegrepen.
 • Alle artsen betrokken bij de opname van het kind kunnen honorariumsupplementen vragen tot maximum 150%.

Rooming-in Standaard

 • Je krijgt geen individuele kamer voor jouw kind en jezelf. Er wordt een slaapplaats voorzien voor de ouder in de nabijheid van het kind.
 • Voor het verblijf van de ouder worden er hotelkosten aangerekend. Daarin zijn o.a. slaapplaats en maaltijden inbegrepen.
 • Er worden geen honorariumsupplementen voor de artsen aangerekend.

Vragen over rooming-in?

Stuur een mailtje naar opname@yperman.net.

Terug naar boven

Raadpleeg onze onthaalbrochure

Voor alle info rond jouw opname: raadpleeg hier onze onthaalbrochure.

Gebogen lijn

Laatst gewijzigd op 25 mei 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn